ZF Polska podpisało porozumienia płacowe z pracownikami niemal wszystkich oddziałów w kraju. Wyjątkiem jest Częstochowa


Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZF Polska, w związku z postępującą inflacją, zwrócił się do dyrektorów oddziałów w całym kraju z prośbą o premie COVID-owe, gwarancje zatrudnienia oraz waloryzację wynagrodzeń. Porozumienia zostały podpisane we wszystkich oddziałach, z wyjątkiem tego zlokalizowanego w Częstochowie (oprócz zakładów Elektroniki na ul. Ekonomicznej). Ponieważ mediacje nie przyniosły pozytywnego zakończenia, związek zawodowy przystąpił do referendum strajkowego.

Artur Czarnota, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska, przypomina, że związek został powołany w celu skupienia pracowników wszystkich lokalizacji ZF Automotive, a wzajemna komunikacja między jego członkami pozwoliła na poznanie warunków pracy we wszystkich zakładach.

– Po analizie okazało się, że ta różnica jest znacząca, w szczególności w zakładzie w Częstochowie – mówi Artur Czarnota. – W tym samym czasie dotarła do nas informacja, że firma wypłaciła wszystkim niemieckim pracownikom tzw. premię COVID-ową w wysokości 1100 euro za pracę w czasie pandemii. W międzyczasie dowiedzieliśmy się też, że w niemieckich zakładach zostało podpisane specjalne porozumienie, polegające na tym, że do 2026 roku nie wolno z ZF zwolnić żadnego pracownika. Wystąpiliśmy zatem do pracodawców o podjęcie rozmów w związku z powyższymi. W międzyczasie związek zawodowy, biorąc pod uwagę szalejącą inflację, wystąpił do wszystkich dyrektorów z prośbą o waloryzację wynagrodzenia. Dostaliśmy bardzo skuteczną panią mediator i, koniec końców, udało nam się osiągnąć ten cel w niemal wszystkich placówkach w Polsce, z wyjątkiem zakładu w Częstochowie.

Zastępca przewodniczącego Artur Czarnota wnika również w szczegóły sporu z dyrekcją częstochowskiego oddziału ZF Automotive.

– Problem z dyrekcją ZF w tym mieście jest już od dawna. Mówi się nam, że nie ma pieniędzy ani potrzeby, by zwiększyć wynagrodzenia. Jak widać, potrzeby są, a to, czego nie było, stanowi przepływ informacji, który teraz jest znacznie większy i który jednoznacznie wskazuje, że Częstochowa jest na szarym końcu pod kątem waloryzacji wypłat – stwierdza Artur Czarnota. – W każdym razie, nie porozumieliśmy się z pracodawcą w kwestii premii COVID-owej i gwarancji zatrudnienia. Przy tym pierwszym pracodawca twierdził, że taką premię wypłacił nam przy premii rocznej, co jednak nie jest prawdą, bo owa premia jest w naszym regulaminie wynagradzania i jest cykliczna, zatem kompletnie nie pokrywa się z COVID-em. Względem drugiego, dyrekcja powiedziała, że nie będzie w najbliższym czasie nikogo zwalniać i że nie ma konieczności podpisywania takiego porozumienia. Chcieliśmy je podpisać, po to, by w razie np. zwolnienia grupowego odprawy dla pracowników były wyższe, niż zakłada kodeks pracy. Mimo obecności mediatora, nie doszliśmy do konsensusu z pracodawcą w żadnej z tych spraw, skutkiem czego podpisaliśmy protokół rozbieżności i zaczęliśmy referendum strajkowe. Jesteśmy jednocześnie z nim w sporze zbiorowym w związku z waloryzacją wynagrodzenia. Ciekawostką jest fakt, że dyrekcja napisał list do ministerstwa z prośbą o odwołanie mediatora, którego uznała za stronniczego, mimo że pani, o której mowa, towarzyszyła związkowi cały czas i pomogła mu we wszystkich pozostałych zakładach ZF. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane chęcią przedłużenia negocjacji, czy jakimś innym czynnikiem, niemniej na chwilę obecną nadal czekamy na ich rezultat – podsumowuje Artur Czarnota.

Poprosiliśmy firmę ZF Polska o ustosunkowanie się do tej sprawy. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi, której udzieliła rzecznik firmy, Marta Surowiec.

Rozumiemy oczekiwania pracowników, związane z obecną sytuacją, podwyżkami cen i kosztów życia. Jednak, jako odpowiedzialny pracodawca, musimy mieć na względzie sytuację ekonomiczną zakładów i troskę o miejsca pracy. Dlatego zaproponowaliśmy pracownikom obu Zakładów możliwie korzystną ofertę, która jednocześnie odzwierciedla obecną sytuację rynkową i która zapewni nam konkurencyjność w przyszłości. Uważamy, że przedstawiona pracownikom propozycja jest uczciwa, i liczymy na kontynuację rozmów z przedstawicielami związków na jej podstawie, w celu jak najszybszego osiągnięcia porozumienia.

Warto podkreślić, że jednostki ZF w Polsce są odrębnymi pracodawcami. W związku z tym indywidualnie dokonują oceny i podejmują decyzje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie funduszu płac i wynagrodzeń. Wspomniane decyzje wynikają z analizy sytuacji rynkowej i ekonomicznej danej jednostki oraz konkretnej lokalizacji. W związku z tym w zapisach lokalnych porozumień mogą pojawiać się różnice.

Informacja nt. statusu negocjacji ze Związkami Zawodowymi w Zakładach Pasów Bezpieczeństwa i Poduszek Powietrznych ZF w Częstochowie w dwóch obszarach:

1. Z MOZ Pracowników ZF Polska oraz OPZZ Konfederacją Pracy o wypłatę Premii COVID i gwarancje zatrudnienia.

Z uwagi na to, że w toku mediacji strony nie osiągnęły porozumienia, sporządzono protokół rozbieżności, który kończy spór zbiorowy na etapie mediacji. Tutaj zakończyła się rola mediatora i nastąpiły kolejne etapy sporu określone w Ustawie, przy czym stanowisko Pracodawcy w w/w kwestiach jest następujące:

Tzw. „Premia Covid”: Nagroda wypłacona w niemieckich zakładach ZF była w rzeczywistości standardową premią roczną, a nie dodatkową premią za COVID-19. Żądanie wypłaty premii rocznej zostało zrealizowane poprzez przyznanie i wypłatę w kwietniu 2022 r. wszystkim Pracownikom Zakładów Pasów i Poduszek premii rocznej za 2021 r.

Gwarancja zatrudnienia: Pracodawca nie planuje dokonywania zwolnień w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dlatego też uznaje zawieranie porozumienia w zakresie dodatkowych gwarancji w zakresie zatrudnienia za nieuzasadnione. 

2. Z MOZ Pracowników ZF Polska, OPZZ Konfederacją Pracy oraz NSZZ Solidarność o podwyżki.

W tym sporze, pomimo przedstawienia możliwie korzystnej oferty podwyżek i premii przez pracodawcę, zakończyła się faza negocjacji i w kolejnym kroku zwróciliśmy się do stosownego Ministerstwa o wyznaczenie mediatora. Mediator już został wyznaczony, a pierwsze spotkanie mediacyjne zostało zaplanowane pod koniec października 2022.  

 

Jak mówi zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska Artur Czarnota, na chwilę obecną w Zakładach Produkcji Poduszek Powietrznych i Produkcji Pasów Bezpieczeństwa – najistotniejszych w tej sprawie – znajduje się ponad 650 członków związku, przy czym w całej Polsce jest ich ok. 1100. W referendum dotychczas wzięło udział kolejno 1209 (na 1763 ogółem) i 1102 pracowników (na 1658 ogółem). Najbliższe spotkanie mediacyjne odbędzie się już jutro, tj. w środę 26 października o godz. 10.00.

fot.: motofaktor.pl

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *