Konferencja na Jasnej Górze


Konferencja naukowa ,,Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Nowe wyzwania dla wspólnot zakonnych i duchowieństwa w obliczu eksterminacji ludności żydowskiej”, odbędzie się w Sali Papieskiej 20-21 X.

Jej organizatorem jest Instytut Pileckiego. Początek w czwartek o godz. 12.15. Celem konferencji jest podsumowanie prac w projekcie naukowym „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”, realizowanym w Instytucie Pileckiego.

Podczas spotkania ukazany zostanie szerszy kontekst funkcjonowania

Kościoła Katolickiego podczas II wojny światowej. Destruktywny wpływ wojny, polityka terroru niemieckiego okupanta i eksterminacja ludności żydowskiej miały bowiem ogromne oddziaływanie na zakres, kierunki i znaczenie działań podejmowanych przez zgromadzenia zakonne i duchowieństwo. Spotkaniu towarzyszyć będą słowa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Konferencja dedykowana jest o. Jerzemu Tomzińskiemu OSPPE w pierwszą rocznicę jego śmierci.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *