LAUREACI ODEBRALI ZIELONE CZEKI


Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł trafiły do tegorocznych laureatów konkursu Zielone Czeki’2022 w czterech kategoriach. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień. Uroczystość odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

 

– Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób doceniamy nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Kapituła Konkursu Zielone Czeki’2022 przyznała cztery nagrody główne oraz łącznie pięć wyróżnień w kategoriach:

  • Ekologiczna osobowość roku
  • Gmina przyjazna dla czystego powietrza
  • Inwestycja proekologiczna roku
  • Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej

Za prowadzenie, wraz ze swoją córką Mają, audycji „EKO RANEK” emitowanej od niemal 9 lat na antenie Polskiego Radia Katowice, Ekologiczną Osobowością Roku została Gabriela Kaczyńska. Audycja realizowana w formule reportażu uczestniczącego poświęcona jest ekologii, ochronie środowiska i naukom przyrodniczym. Biorą w niej udział naukowcy, eksperci i popularyzatorzy nauki, ale przede wszystkich zaproszone do programu dzieci. Poszczególne odcinki audycji nierzadko wykorzystywane są w szkołach i przedszkolach jako materiał dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska współpracuje też z Programem 1 i Programem 3 Polskiego Radia. Jest inicjatorką wielu akcji i kampanii społecznych, dotyczących ochrony przyrody i propagowania zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.

Wyróżnienia otrzymali Tomasz Beczała oraz Marcin Podsiadło.

Za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze, Zielony Czek w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza trafił tym razem do gminy Goczałkowice-Zdrój. Jednym z nich jest realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W samym tylko 2021 roku wymienionych zostało 135 nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Przez ostatnie lata wykonanych zostało wiele inwestycji w ochronie środowiska jak rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz sąsiadującego z nim budynku starego dworca, wybudowane zostało centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania rowerów. Ponadto w Gminie prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, a dla mieszkańców ogrzewających domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona została obniżona stawka podatkowa. W gminie prowadzone są też przy użyciu drona kontrole palenisk domowych. Goczałkowice-Zdrój zajęły 11 miejsce w rocznym rankingu gmin w Programie Czyste Powietrze.

Wyróżnione zostały gminy: Ślemień i Mszana.

Nagrodę w kategorii Inwestycja proekologiczna roku otrzymało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Zielony Czek trafił do spółki za realizację zadania „Budowa III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I Etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 w PEC Gliwice”.  Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin sprawia, że do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne jakie spełnia kotłownia osiągają wyśrubowane normy emisyjne ustanowione dla Polski przez Komisję Europejską. Dzięki realizacji tej inwestycji kotłownia WR-25 po okresie derogacji ciepłowniczej od 1 stycznia 2023 roku będzie spełniała standardy określone na podstawie konkluzji BAT.  Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 52 mln zł, z czego 27 mln – to dofinansowanie ze środków  WFOŚiGW w Katowicach.

Wyróżnienie otrzymała Gmina Kalety.

W ostatniej kategorii – Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, zwyciężyło Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga”, za aktywną działalność na rzecz poprawy jakości powietrza. Stowarzyszenie działa głównie na rzecz czystego powietrza w Pszczynie, choć nie tylko. W ubiegłym roku Stowarzyszenie przeprowadziło intensywną kampanię informacyjną, dotyczącą treści uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Na swoim koncie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas ucieka!”, produkcję filmów poruszających kwestie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposobów monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Działacze Stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmoga.pl, spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, organizują koncerty, happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, który połączony był z inauguracją kampanii Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”.

W tej kategorii tym razem Kapituła nie przyznała wyróżnień.

Nagroda ekologiczna „Zielone Czeki”, przyznawana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, ma już swoją długoletnią historię. Pierwsze Zielone Czeki zostały przyznane 28 lat temu – w 1994 roku. Od tego czasu wśród laureatów konkursu znalazło się wielu pasjonatów przyrody, są wśród nich naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, gminy i stowarzyszenia.

 

Za www.wfosigw.katowice.pl

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *