25. kwesta na renowację zabytkowych nagrobków


Już po raz 25 częstochowscy artyści, twórcy, dziennikarze, społecznicy oraz młodzież będą kwestować  na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, na częstochowskich cmentarzach Kule i Św. Rocha. Kwesta przeprowadzana będzie we wtorek 1 listopada 2022 r. (została  została zarejestrowana  przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na portalu www.zbiorki.gov.pl  pod numerem 2022/4276/OR).

Ze środków zgromadzonych podczas poprzednich zbiórek, aktualnie przeprowadzona została renowacja dużej rzeźby Matki Bożej na wysokim cokole, której autorem jest wybitny rzeźbiarz Józef Baltazar Proszowski- sektor 14, rząd 5, grób 12. Odnowiono także niszczejący nagrobek, z piękną kaligrafowaną tablicą, sędziego pokoju Antoniego Siecińskiego – sektor 31, rząd PD, nr grobu 4 (prawdopodobnie najstarszy nagrobek na Kulach, przeniesiony z ul. Ogrodowej przy zakładaniu cmentarza).

Ze środków tegorocznej zbiórki przewiduje się renowację nagrobka na cmentarzu św. Rocha, który zostanie (w zależności od wysokości zebranych podczas tegorocznej kwesty środków finansowych) wskazany przez społeczną komisję, z udziałem przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *