Nagroda za działalność społeczną


24 października br. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie podczas gali wręczono wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy za pracę społeczną i działalność w organizacjach pozarządowych. Nagrody przyznaje prezydent po zasięgnięciu opinii komisji złożonej z przedstawicieli Rady Miasta oraz Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 Z dziesięciu nominowanych osób nagrodzono pięć. Są to:

Sebastian Charbich
 – animator, trener, opiekun najmłodszych adeptów ponad 60-osobowej sekcji speedrowera, zaangażowany w rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Oddany działacz sportowy, od 2021 roku powołany do zarządu Speedway Fan Clubu.

Alina Grabna 
– prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Koordynatorka zbiórek charytatywnych, bibliotekarka w Zespole Szkół Samochodowych. Od lat aktywnie promuje czytelnictwo wśród częstochowskich uczniów i uczennic. Pod jej kierunkiem młodzi ludzie przygotowują się do konkursów, osiągając w nich często wysokie wyniki.

Robert Kantorysiński
 – działacz społeczny. Trener i prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Kantor’’. Trenuje zawodników sztuk walki od najmłodszych lat, kształtuje w nich cechy pomagające im zwiększyć pewność siebie, uwierzyć w swoje możliwości. Sam jest Mistrzem Świata z V dan, dwukrotnym Mistrzem Europy oraz wielokrotnym Mistrzem Polski.

dr Jan Strączyński – wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy ,,Agape’’. Od 10 lat pracuje jaki streetworker na rzecz osób doświadczających bezdomności i przebywających w miejscach niemieszkalnych. Przez ten czas zyskał olbrzymie doświadczenie w tego rodzaju pracy.

Grzegorz Zbroszczyk – prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,Płomień”. Od 2018 roku intensywnie rozwija klub pod kątem infrastruktury i osiągnięć sportowych. Skutecznie pozyskuje środki na rozwój, a przy tym angażuje i motywuje innych do współpracy.

Nominację otrzymali także: Dorota Chrząstek, Janusz Danek, Anna Kaptacz,  Martyna Wabnic oraz Krzysztof Zbrojkiewicz.

Nagrodę w kategorii osoba prawna otrzymały 3 podmioty:

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Perasada’’ –  od 2011 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością, w tym mieszkanki i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza, częstochowskie seniorki i seniorów, społeczność lokalną dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Stowarzyszenie wyróżniono za integrowanie osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczności miasta, aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań wolontaryjnych.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
– realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy psychologicznej, społecznej, otacza opieką i wsparciem dorosłych pacjentów i dzieci oraz ich rodziny. Stowarzyszenie doceniono za już 30-letnią działalność w edukacji i rozwoju opieki paliatywnej na ziemi częstochowskiej.

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie
 – zajmuje się szkoleniem ratowników, zabezpiecza imprezy sportowe i kulturalne, organizuje zawody i spływy kajakowe. Współpracuje z wieloma innymi instytucjami. Nagrodzono je za 60-letnią działalność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach.

Wśród osób prawnych nominacje miały ponadto: Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie, oraz Klub Sportowy „Częstochowianka”.

Wręczono też Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Przyznawana jest osobom fizycznym oraz podmiotom ekonomii społecznej działającym na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Tym razem Nagrodę Równości odebrał z rąk prezydenta Częstochowy Krishnamoorthy Venkatasubramanian –  dyrektor generalny Liberty S.C.  Tym samym został on doceniony za  nieodpłatne użyczenie Miastu budynku przy ul. Koksowej, co umożliwiło stworzenie bezpiecznego azylu dla osób uciekających z dotkniętej wojną Ukrainy. Od lutego do września z możliwości zamieszkania tam skorzystało kilkuset uchodźców i uchodźczyń. Część z nich zdecydowała się na dłużej związać z naszym miastem, podejmując tu pracę. Wstępem do tego mogła być jednak możliwość skorzystania z bezpiecznego schronienia – ułatwiła adaptację w nowych realiach, naukę języka czy poszukiwanie zatrudnienia.

Nominowani byli także Polsko-ukraińska Fundacja „Nasz Dom”, Stowarzyszenie Demokratyczna RP oraz Jolanta Urbańska.

Spotkanie było również okazją, aby docenić działania Agaty Wierny – pełnomocnik prezydenta ds. równych szans – w zakresie natychmiastowej, bezinteresownej pomocy niesionej uchodźcom z Ukrainy w Częstochowie. Uhonorowano też Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa za ćwierć wieku działalności społecznej – zwłaszcza działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

fot. UMCz

Nagrodę odbiera Alina Grabna

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *