Ulica Złota wyremontowana. Pomógł rząd Prawa i Sprawiedliwości


W wrześniu zakończyła się – kosztem 8 mln 650 tys. zł – przebudowa ulicy Złotej w Częstochowie na odcinku od Mirowskiej do skrzyżowania z ulicą Legionów. Obecnie wykonawca dokonuje kosmetycznych poprawek zgłoszonych podczas odbiorów i sprząta plac budowy.

Zakres inwestycji w ul. Złotej (dzielnica Zawodzie) obejmował przebudowę pełnej infrastruktury podziemnej i naziemnej: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Wszystko to na odcinku blisko 1,1 km Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości, a obustronne chodniki z płyt standardowo 2 metry. Powstały też wjazdy do posesji z kostki brukowej w kolorze grafitowym.

W ramach przebudowy na całym odcinku wykonano kanalizację odprowadzającą wody opadowe z jezdni i chodników ulicy Złotej. W ulicy Mirowskiej wybudowano fragment kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej do granic posesji prywatnych umożliwiające odprowadzenie wody opadowej z posesji i z rynien budynków. Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Złotej zrealizowano kanalizację teletechniczną na potrzeby rozwoju sieci światłowodowych. Większość wymienionej infrastruktury nie funkcjonowała w ul. Złotej wcześniej i została wybudowana od podstaw.

Jako uzupełnienie zieleni nasadzono 10 drzew, a na skrzyżowaniu ulicy Złotej z ulicą Legionów pojawiło się 1012 szt. krzewów, a także niewielkie pasmo z traw ozdobnych. Na całej długości ulicy Złotej urządzono trawniki. Zamontowano też dwie wiaty przystankowe w celu obsługi komunikacji autobusowej. Przez ul. Złotą po podpisaniu ostatecznego protokołu odbiorczego jeździć będzie autobus MPK linii 21. Najprawdopodobniej rozpocznie wozić pasażerów przez ul. Złotą od początku listopada. Szczegółową informację na ten temat przedstawi w najbliższych dniach Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy.
Złota na tym odcinku posiada skrzyżowania z ulicami podporządkowanymi: Złotogórską, Odrzańską, Szarą, Wiślaną, Goplany, Ceglaną i Wapienną.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8 mln 650,4 tys. zł brutto. Zadanie zostało współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 mln 163,3 tys. zł (co stanowiło około 1/3 kosztów zadania).

– Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w końcu grudnia 2020 roku i zgodnie z umową (po aneksie) roboty miały się zakończyć 20 sierpnia 2022 roku. Wykonawca zakończył prace 13 września, po czym rozpoczęły się odbiory techniczne. Za czas zwłoki wykonawcy zostały naliczone kary umowne – informuje rzecznik MZD Maciej Hasik.

Cieszymy się, że drogi w Częstochowie, dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości, pięknieją. Tylko dlaczego tak trudno ten fakt zauważają częstochowscy decydenci. Zamiast napisać: z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych piszą: z Funduszu Dróg Samorządowych. Czytelnik wówczas nawet nie pomyśli, że to właśnie środki rządowe spierają samorząd. bo i skąd ma wiedzieć. Taka dezinformacja jest formą manipulacji.  I tylko jedno słowo, a tak wiele wyjaśnia.

 

fot. MZD

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *