KALENDARZ EKOLOGA


 
Przypominamy październikowe święta mające na celu ochronę przyrody.

KALENDARZ EKOLOGA

 

20 października

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

 

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu to święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

25 października

Dzień Kundelka

25 października obchodzimy Dzień Kundelka, święto powołane najprawdopodobniej przez, nieistniejące już, Stowarzyszenie Przyjaciół Kundelka z Warszawy. Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, który obchodzony jest corocznie dzień po dacie wejścia w życie Ustawy (obowiązuje ona od 24 października 1997 r.).  Święto powstało, aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność, ale również, aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą, a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. Warto przy okazji tego dnia zwrócić uwagę na problem bezdomności zwierząt. W całej Polsce jest około 70 tysięcy bezdomnych psów – większość z nich straciła dom wskutek ludzkiej bezduszności i bezmyślności.

31 października

Światowy Dzień Miast

Światowy Dzień Miast, ustanowiony został 31 października, aby zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed dużymi ośrodkami miejskimi oraz wspomóc je w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Według ONZ miasta potrzebują wsparcia w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami, po to, by zagrożenia nie przekształcały się w katastrofy. Aby to osiągnąć, należy budować odporność miast na kryzysy wywołane przez przyrodę lub ludzi, czyli na powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, pandemie czy zapaść ekonomiczną. Głównym założeniem jest wsparcie miast w taki sposób, aby potrafiły ochronić życie i zdrowie swoich mieszkańców. W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Miast 2020 ONZ zwraca uwagę na wpływ COVID-19, który zmienił kształt życia miejskiego na całym świecie.

 

Wybrała UG

 

fot. Kacper Staszczyk

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *