XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Malarsko Fotograficzny ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU


Dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych pod Patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy i ,,Gazety Częstochowskiej”

 

 

Patronat medialny:

 • Radio Fiat,
 • pl,
 • Gazeta Częstochowska,

 

Organizator: 

 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Powiat Częstochowski,
 • Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,
 • Pracownia Plastyczna GCKIiR w Poczesnej,
 • Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie

 

Jury konkursu:

 • Ewa Powroźnik
 • Mirosława Truchta-Nowicka

 

 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

z Województwa Śląskiego.

W kategorii – malarstwo – architektura obejmuje następujące grupy wiekowe:

 • I grupa – klasy 0-III SP,
 • II grupa – klasy IV-VI SP,
 • III grupa – klasy VII-VIII SP,
 • IV grupa – klasy ze szkół ponadpodstawowych.

W kategorii – malarstwo -pejzaż 

 • VI grupa – konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

W kategorii – fotografia

 • VI grupa – konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

 

 1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę malarską lub fotografię: nieprzekraczającą – 50 x 70 cm.
 2. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.
 4. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
 5. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania ze strony kulturapoczesna.pl).

 

Termin:

Prace należy składać/nadsyłać do 10.10.2022r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna;

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni),
o dacie i godzinie uroczystego podsumowania,  które odbędzie się w GCKIiR
w Poczesnej.

Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu – Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *