Odpowiedzialność Cywilna Przedsiębiorcy


Rozmowa z agentem ubezpieczeniowym – Panią Beatą BARC

 

 

 

Ubezpieczenia firmowe OC – dlaczego warto je mieć?

Przede wszystkim musimy pamiętać, iż ubezpieczenie OC działalności gospodarczej jest dobrowolne i przepisy prawa nie przewidują takiego obowiązku. Posiadanie takiego ubezpieczenia, może się jednak okazać pomocne w zakresie zmniejszania ryzyka prowadzonej przez nas działalności. Forma prawna danego podmiotu nie ma znaczenia może to być zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak też spółka osobowa, cywilna czy kapitałowa. Prowadząc działalność warto wziąć pod rozwagę jej ochronę od wszelkich losowych następstw.

Zakres usług świadczonych w ramach takiego ubezpieczenia ustalamy sami w zależności od swojego profilu firmowego. W zakresie takiej polisy, znajduje się odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody na mieniu lub na osobie związane z prowadzeniem naszej działalności czy też użytkowaniem mienia lub wprowadzenia produktu do obrotu. Takie zabezpieczenie gwarantuje zwrot pieniędzy na wypadek: szkód wyrządzonych nieumyślnie lub w wyniku zaniedbania, szkód powstałych na terytorium RP wyrządzonych przez pracowników podczas podróży służbowych, utraconych korzyści lub strat wynikających z wypadku, wyrządzonych konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, szkód wyrządzonych przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem, kradzieży, włamania, pożaru firmy, zdarzenia losowego na terytorium naszej działalności np. gdy klient złamie rękę w siedzibie naszej firmy. Jeśli dojdzie w którymś momencie do powstania szkody na mieniu lub osobie trzeciej, natychmiast powiadamiamy ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu. Pozwoli to na uruchomienie procedur sprawdzenia zasadności danego roszczenia, a w następstwie dokonania wypłaty odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

 

Jakie są koszty tego rodzaju ubezpieczenia ?

 

Koszt takiej polisy zależy od rocznego obrotu naszej firmy i im wyższy obrót tym polisa będzie droższa. W wycenie bierze się także pod uwagę przede wszystkim branżę w której działa dana firma oraz zakres ubezpieczenia jakim ma być objęta a także prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Wielkość firmy, jej przychód oraz przedmiot działania ma tutaj również znaczenie. W zakresie ubezpieczenia firmowego OC mogą się znaleźć: budynki, lokale, wyposażenie nieruchomości, przedmioty osób trzecich, nakłady inwestycyjne, przedmioty osób zatrudnionych w firmie, wartości pieniężne lub rzeczy znajdujące się w ubezpieczonym lokalu.

 

Czy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy może być odliczone od podatku ?

 

Jak najbardziej tak. To dodatkowy bonus w postaci możliwości odliczenia polisy od podatku dochodowego mimo, iż ubezpieczenie nie przyczynia się bezpośrednio do powstania przychodu firmy. Jest ono jednak rozpatrywane przez organy skarbowe w kategorii działania mającego zabezpieczyć jego źródło.

Warto abyśmy przeanalizowali zasadność wykupienia polisy OC dla naszej firmy, dobrali warianty zgodnie z profilem naszej działalności w czym pomoże dobry doradca i najlepiej byśmy nigdy nie musieli z niej korzystać. Życie jednak niesie ze sobą wiele niespodzianek a w myśl polskiego mądrego przysłowia: Przezorny jest zawsze ubezpieczony.

ANNA STĘPIEŃ

 

Beata Barc

Doradca w branży ubezpieczeń

Telefon: 601 308 942

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *