Koncert ,,Idą Powstańcy” pod patronatem wiceministra Szymona Giżyńskiego


W piątek, 9 września 2022 roku, w Klubie ,,Politechnik” miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”. Patriotyczny koncert ,,Idą Powstańcy” pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Szymona Giżyńskiego, przyciągnął szeroką publiczność.  

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater, a dotacją wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceminister Szymon Giżyński  na tę okoliczność do organizatorów, artystów i uczestników koncertu wystosował list z życzeniami duchowego przeżywania arcydzieł polskiej kultury ludowej.

 

 

Szanowni Panowie

Prezes Roman Kryst i Wiceprezes Jan Szyma
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater

 

Szanowni Panowie Prezesi!

 

Dziękuję uprzejmie Szanownym Państwu za zaszczyt, którego z woli Państwa dostąpiłem – objęcia swoim patronatem dzisiejszego koncertu: „Idą Powstańcy. W Hołdzie Powstańcom Śląskim” – w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Swą radość, słowa podziękowań i satysfakcji mogę, niestety, wyrazić dzisiaj tylko za pomocą listu, ponieważ osobistą obecność uniemożliwiają mi pooperacyjne problemy zdrowotne.

Szanowni Państwo!

Idea koncertu: oddanie hołdu Powstańcom Śląskim wprowadza nas w żarliwy krąg najczystszych, polskich, patriotycznych uczuć. Wprowadza nas także w krąg pamięci
o polskich patriotach i ich bohaterskich czynach, jak również pozwala nam zakosztować  w pełni uczuć polskiej, narodowej dumy, ponieważ Powstania Śląskie zakończyły się sukcesem: powrotem części Śląska – jak to kiedyś pięknie mówiono – do Macierzy, do Polski.

Ma przecież dzisiejszy koncert także swój własny, piękny liryczny walor. Ślązacy bowiem zdobyli się na swój bohaterski i zwycięski czyn – z miłości, ale i z wielkiej tęsknoty za Polską.

Dziękuję artystom Zespołu „Śląsk” za umożliwienie nam – jednocześnie osobistego, jak i wspólnotowego – przeżycia arcydzieł polskiej, patriotycznej – muzycznej i literackiej – kultury.

Dziękuję Panom Prezesom: Romanowi Krystowi i Janowi Szymie za zaproszenie nas wszystkich na dzisiejszą – śmiem tak powiedzieć – uroczystość. I dziękuję wszystkim
tu obecnym Państwu za przyjęcie zaproszenia.

 

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Poseł Szymon Giżyński

 

 

fot. Zbigniew Miszczyk

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *