W ten weekend XL Pielgrzymka Ludzi Pracy. Miasto przygotowało plan zabezpieczenia


W dniach 17 i 18 września odbędzie się XL Pielgrzymka Ludzi Pracy. Tak jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników, miasto przygotowało plan zabezpieczenia.

I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym zostanie uruchomiona izba przyjęć:
– telefony: (34) 370-21-70, (34) 370-22-70, (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.
2. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
3. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni 18 września od godz. 09:00 do zakończenia uroczystości: jedną karetkę S/P zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.
4. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810

                      DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

II.    MIEJSCA PARKINGOWE MZD

1. Miejski Zarząd Dróg przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego oraz będzie pełnić dyżury na parkingach.
2. Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
a) ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz przy ul. Kubiny.

III. ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

17 września 2022 r. (od godzin rannych) zostanie ustawionych 7 przenośnych kabin WC z umywalkami:
– od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) – 4 kabin,
– na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 3 kabiny.

IV. ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY
1. Straż Miejska  w dniach 17-18 września zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja Patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.
2. Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2022 r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.
3. Centrum Usług Komunalnych  od 17 września zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonie Jasnej Góry.
4. Dane teleadresowe przedsiębiorstw zabezpieczających poszczególne sektory miasta są dostępne w Miejsko – Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 34 378-51-01, 34 378-51-02.
5. Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – dyżurny MPCZK 17-18 września  —    tel. (34)378-51-01 (102); fax (34)378-51-03

Koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego jest naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

źródło: UM Częstochowa

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *