W Mokrzeszy wyremontowano ulicę Równoległą


Nowe warstwy bitumiczne jezdni, odtworzone pobocza oraz wymiana koryt odwadniających – to główny zakres zrealizowanego i zakończonego remontu ul. Równoległej w Mokrzeszy.

Ulica Równoległa w Mokrzeszy rozpoczyna się włączeniem do drogi wojewódzkiej 786 (ul. Częstochowska), a kończy skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Ogrodowa, w kierunku Kuśmierek). Wzdłuż odcinka przebudowanej drogi zlokalizowana jest głównie zabudowa jednorodzinna i pola uprawne. Jezdnia posiadała wcześniej liczne spękania i ubytki. Remont drogi polegał na wymianie warstw bitumicznych jezdni, odtworzeniu poboczy oraz wymianie koryt odwadniających.

Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Równoległej w Mokrzeszy
Długość odcinka: 593,33 m.
Zakres zrealizowanych prac:
– prace geodezyjne, związane z wytyczeniem drogi w terenie,
– frezowanie korekcyjne nawierzchni istniejącej,
– rozbiórka istniejących koryt betonowych,
– ułożenie nowych koryt betonowych,
– oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją,
– wykonanie warstwy wiążącej konstrukcji nawierzchni,
– wykonanie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni,
– wykonanie poboczy i odwodnienia,
Pomiędzy podbudową z kruszywa a warstwami bitumicznymi ułożono dodatkowo geosiatkę wzmacniającą.

źródło: Urząd Gminy Mstów

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *