KRUS w Częstochowie rozszerza współpracę z samorządami


13 września 2022 roku zostały zawarte porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie, a Gminą Nędza oraz Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska.

 

Obydwa spotkania odbyły się w siedzibach włodarzy, gdzie w imieniu Kasy porozumienie podpisał Dyrektor OR KRUS w Częstochowie Pan Piotr Dobosz, natomiast
z ramienia Urzędu Gminy w Nędzy Pani Anna Iskała – Wójt Gminy oraz w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska Pan Paweł Macha – Burmistrz Miasta.

Podpisane porozumienia dotyczą przede wszystkim propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanego do rolników, mieszkańców oraz dzieci i młodzieży z terenów powiatu raciborskiego. Podczas wspólnych rozmów poruszono istotne sprawy związane z działalnością prewencyjną Kasy, która ma służyć wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców z gmin i powiatów, a także podejmowaniu wszelkich działań w celu zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie w naszym regionie.

Jest to już kolejne porozumienie podpisane pomiędzy Kasą, a jednostkami samorządowymi, które spotyka się z dużą przychylnością obydwu stron. Dyrektor KRUS
w Częstochowie zachęca bardzo gorąco włodarzy gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego do podejmowania wspólnych działań w tak słusznym celu. – Życie i zdrowie to wielkie dary, o które trzeba nieustająco dbać i które trzeba szanować. Cieszy nas zatem otwartość włodarzy gmin i miast na podejmowanie z nami współpracy w zakresie profilaktyki bezpiecznej pracy na wsi, w zakładach pracy i w szkołach. To przynosi efekty, wypadków na terenach wiejskich w województwie śląskim jest coraz mniej – stwierdza dyrektor Piotr Dobosz.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *