Tablica na cześć Kierownika szkoły poległego w Kampanii Wrześniowej


HUTKI / GMINA KONOPISKA

16 września 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach w Gminie Konopiska odsłonięto tablicę poświęconą porucznikowi Leonowi Kołodziejczykowi, kierownikowi szkoły w latach 1926-1939, który poległ w pierwszych dniach kampanii wrześniowej II wojny światowej.  Tablicę ufundował wychowanek szkoły, przewodniczący Rady Gminy Konopiska Edward Bałdyga. -,,Dzisiejsza uroczystość – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach – przynosi chlubę Mieszkańcom Hutek i całej Gminy Konopiska. Czcicie bowiem Szanowni Państwo pamięć jednej z najważniejszych postaci w dziejach Hutek i Gminy Konopiska: porucznika Leona Kołodziejczyka, który poświęcił swoje życie dla Ojczyzny” – napisał w liście wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński.

Było bardzo uroczyście – duchowo, patriotycznie i wspomnieniowo. Obchody rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez proboszcza parafii w Rększowicach – ks. Sebastiana Ciastko, w czasie której odsłonięto tablice i złożono wieńce.  W tym dniu szkołę odwiedziły córki porucznika Leona Kołodziejczyka – Alicja Kołodziejczyk i Teresa Kołodziejczyk, które mieszkają w Częstochowie. Panie były bardzo wzruszone dowodami pamięci i szacunku okazywanym ich ojcu. Opowiadając o nim, podkreślały jego niezwykłe oddanie dla społeczności lokalnej i przykładanie wagi do wychowywania dzieci w duchu wiary i patriotyzmu.

Uroczystość ubogacił występ uczniów, podczas którego przybliżono osobę por. Leona Kołodziejczyka. A młodych artystów gorąco oklaskiwali, między innymi: redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska, reprezentująca wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego, wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek, wicewójt Iwona Lisek, przewodniczący Edward Bałdyga wraz z małżonką, przedstawiciel Kuratorium Anna Gamalczyk, radni oraz uczniowie i nauczyciele. Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor placówki Tamara Gwóźdź. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: fundator – przewodniczący Edward Bałdyga, córki porucznika – Alicja Kołodziejczyk i Teresa Kołodziejczyk oraz dyrektor Tamara Gwóźdź.

Por. Leon Wojciech Kołodziejczyk urodził się11 kwietnia 1903 roku w Dąbrowie Zielonej. Jego rodzice – Michał i Wiktoria z Albrychów – wychowali go w duchu wysokiego umiłowania ojczyzny i  obowiązku wobec ziemi rodzinnej i bliskich. Leon ukończył Gimnazjum Państwowe im. Romualda Traugutta w Częstochowie. (świadectwo dojrzałości otrzymał 17 czerwca 1924 roku. W tym samym roku powołany ostał do wojska; służbę wojskową odbył w latach 1924 – 1925, ukończył Szkołę Podchorążych. B . W 1934 roku ożenił się z Zofią z Sączków. Miał trzy córki. W latach 1926-1939 był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Hutkach. Był wielkim patriotą i społecznikiem, bardzo zaangażowanym w życie gminy. Był założycielem i współzałożycielem wielu organizacji o charakterze społecznym. jako oficer rezerwy WP został zmobilizowany  do 27 Pułku Piechoty. Walczył w Kampanii Wrześniowej, zginął 3 września 1939 roku. Został pochowany w zbiorowej mogile w Drochlinie koło Lelowa. Do tej pory jego szczątki tam spoczywają. Córki podkreśliły, że był to z ich strony akt miłości do ojca i jego współtowarzyszy broni, którzy spoczywają w wojennym grobie. 

 

 

List wiceministra z okazji uroczystości wystosował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński. W imieniu wiceministra list odczytała i kwiaty złożyła żona Urszula  – redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej”.

Szanowna Pani

Tamara Gwóźdź

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach w Gminie Konopiska

Dzisiejsza uroczystość – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach – przynosi chlubę Mieszkańcom Hutek i całej Gminy Konopiska. Czcicie bowiem Szanowni Państwo pamięć jednej z najważniejszych postaci w dziejach Hutek i Gminy Konopiska: porucznika Leona Kołodziejczyka, absolwenta Gimnazjum Państwowego im. Romualda Traugutta w Częstochowie, a po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego, w latach 1926-1939 – kierownika Szkoły Powszechnej w Hutkach.

Leon Kołodziejczyk – wielki patriota i społecznik – był dla Hutek postacią ważną i cenioną, a bohaterem dla swych Współmieszkańców stał się w chwili, gdy dotarła do Nich wieść, iż oficer Wojska Polskiego, żołnierz 27 Pułku Piechoty w Częstochowie – porucznik Leon Kołodziejczyk, oddał życie za swą umiłowaną Ojczyznę w Kampanii Wrześniowej 1939 roku; pochowany w zbiorowej mogile w Drochlinie pod Lelowem.

Wszyscy dzisiaj tutaj obecni stanowimy patriotyczną wspólnotę, połączoną obowiązkiem oddania hołdu poległemu w obronie Rzeczpospolitej – porucznikowi Leonowi Kołodziejczykowi. Wszyscy jesteśmy wzruszeni, bowiem śmierć każdego żołnierza, broniącego swej Ojczyzny, czci się okrzykiem: „Poległy na polu chwały!”

Bardzo proszę, by nasza wspólna, piękna, dzisiejsza uroczystość stała się dla Mieszkańców Hutek i Gminy Konopiska początkiem nowej, celebrowanej, patriotycznej tradycji; tak nam wszystkim koniecznej dla wychowania naszych dzieci i młodzieży w miłości do Polski.

Dziękuję Szanownej Pani Dyrektor Tamarze Gwóźdź i Panu Wójtowi Jerzemu Żurkowi za zaproszenie na odsłonięcie tablicy pamięci Kierownika Szkoły Powszechnej w Hutkach – Leona Kołodziejczyka.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Poseł Szymon Giżyński

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *