Poświęcono sztandar Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej


W poniedziałek 19 września w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły przy ul. Górnej 12.

Grzegorz Nawrocki, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie, mówi o znaczeniu, jakie ta uroczystość ma dla szkoły.

– Uroczystość poświęcenia sztandaru jest pewnego rodzaju zwieńczeniem całego procesu zdobywania praw do imienia oraz głoszeniem nauk i idei, łączonych z postacią św. Jadwigi Królowej – zaznacza dyrektor Grzegorz Nawrocki. – W ten sposób szkoła zyska ostatni z brakujących symboli, ponieważ mamy hymn szkoły, zawołanie oraz imię. Sztandar, rzecz jasna, staje się symbolem w momencie poświęcenia, szczególnie, gdy mówimy o szkole katolickiej. Dostąpiliśmy zaszczytu w postaci poświęcenia go przez metropolitę częstochowskiego, abp Wacława Depo, ponadto mamy wielu zaproszonych gości, dzięki czemu uroczystość nabierze godnego charakteru. Warto nadmienić, że poświęcenie sztandaru jest dosyć ważnym, a może nawet jednym z najważniejszych dni w jej historii – dodaje dyrektor Grzegorz Nawrocki.

Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, mówi z kolei o patronce szkoły oraz o tym, dlaczego jest dobrym wzorem dla uczniów.

– Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Jana Pawła II, który mówi, że każdy człowiek, idąc przed siebie, musi mieć świadomość celu, z kolei tam, gdzie podąża, musi mieć dobrych przewodników i nauczycieli – przypomina abp Wacław Depo. – Takim przewodnikiem jest z całą pewnością patronka szkoły, św. Jadwiga Królowa, pomimo że żyła setki lat przed nami. Jan Paweł II podczas jej kanonizacji podkreślał: “Długo czekałaś, Jadwigo, na tę kanonizację, a przecież twoja sława i twoje przewodnictwo były już wcześniej znane”. Chciałbym podkreślić, że ona sama przed tzw. Czarnym Chrystusem w katedrze na Wawelu miała usłyszeć słowa: “Patrz, co widzisz i czyń, co widzisz”, co oznacza mniej więcej tyle, co łączenie poznawanej prawdy z życiem. Jest to zadanie każdej szkoły. Oczywiście, szkoła przedłuża zadanie rodziców, czyli wspólnot rodzinnych, zatem nie tylko nauczyciele mają być przewodnikami dla uczniów i uczennic, ale także rodzice. Ta współpraca pomiędzy domem, szkołą a kościołem musi być zawsze przejrzysta – podsumowuje metropolita częstochowski.

Mszy św. w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, podczas której poświęcono sztandar szkoły, przewodniczył abp Wacław Depo. Podczas homilii metropolita częstochowski mówił o byciu dobrym człowiekiem oraz o dzieleniu się dobrem, czyli tym, co cechowało św. Jadwigę Królową. Później, w auli Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej przekazano sztandar na ręce dyrektora Grzegorza Nawrockiego, a następnie uczniom szkoły. Podczas tego ostatniego przedstawiciele wszystkich klas szkoły symbolicznie złożyli ślubowanie. Na koniec zaprezentowano część artystyczną, obejmującą przedstawienie oraz średniowieczny taniec.

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *