Konkurs Nasz Zabytek


964 zgłoszeń na 59 zabytków od mieszkańców województwa śląskiego. Zwycięski obiekt ma szansę na milion złotych!

Fundacja Most the Most podczas trwającego cztery tygodnie (od 8 sierpnia do 5 września) naboru otrzymała 964 zgłoszeń na 59 zabytków od mieszkańców województwa śląskiego. Propozycje zgłaszano do ostatnich minut naboru. Komisja konkursowa wybierze jeden zwycięski zabytek w regionie.

Konkurs Nasz Zabytek to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Fundacja Most the Most ogłasza go sekwencyjnie w poszczególnych województwach. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i otrzymanych zgłoszeń. Są one dość zróżnicowane, jednak ich wspólnym mianownikiem jest ogromne oddolne zaangażowanie mieszkańców, troska o lokalne dziedzictwo oraz pokaźna dawka dobrej energii. Zgłoszenia w znakomitej większości zawierają ciekawą historię zabytków, piękne zdjęcia oraz interesujące pomysły, jak dać im nowe życie. To pokazuje, że lokalne zabytki odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Cieszymy się, że kolejne społeczności, tym razem z województwa śląskiego, pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zaangażować i wziąć sprawy we własne ręce.

Co dalej?

Fundacja aktualnie weryfikuje zgłoszone zabytki pod kątem formalnym. Następnie skontaktuje się z właścicielami obiektów, spełniających kryteria konkursu, żeby zaprosić ich do współpracy oraz przekazać im do uzupełnienia stosowne dokumenty.

Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia mieszkańców, informacje uzyskane od właścicieli zabytków oraz możliwości realizacji projektu i potencjał społeczny po rewaloryzacji zabytku. Na tej podstawie wybierze jeden zwycięski obiekt w województwie opolskim. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2022 r.

Wszystkie zgłoszone zabytki, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, wkrótce będzie można zobaczyć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most. Już teraz możesz sprawdzić na niej obiekty z konkursów przeprowadzonych wcześniej w innych województwach.

Zwycięstwo zabytku i… czas na pomysł

Kolejnym krokiem będzie II Konkurs, w którym mieszkańcy z okolic wybranego zabytku ponownie zabiorą głos. Będą zgłaszać Fundacji pomysły na jego nową funkcję społeczną.

Podobnie jak w I Konkursie, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. W II Konkursie przez trzy tygodnie fundacja będzie zbierać pomysły na to, jak lokalna społeczność chciałaby korzystać z wybranego zabytku po jego rewaloryzacji. Tak jak w I Konkursie, pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz na stronie internetowej fundacji. Osoby, które nie mają dostępu do internetu będą mogły zrobić to przez telefon. II Konkurs (na pomysł) zostanie ogłoszony na początku listopada  2022 r.

 

Zwycięski projekt, po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i  dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń.

Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią zaangażować się w wybór lokalnych zabytków do rewaloryzacji i wykreowanie dla nich nowej funkcji społecznej.

Konkurs Nasz Zabytek w liczbach:

 • 13 konkursów na wybór zabytku
 • Prawie 5500 zgłoszeń zabytków od mieszkańców
 • Prawie 500 zgłoszonych zabytków
 • 10 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków
 • prawie 700 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków
 • 10 zwycięskich zabytków.

Zwycięskie zabytki to do tej pory:

 1. Pałac w Kiełczynie (woj. dolnośląskie),
 2. Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie),
 3. Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie),
 4. Dworek w Uniejowie (woj. łódzkie),
 5. Dawny magazyn solny w Nowej Soli (woj. lubuskie),
 6. „Murowaniec” w Moskorzewie (woj. świętokrzyskie),
 7. Dawna synagoga w Barczewie (woj. warmińsko – mazurskie),
 8. Budynek gospodarczy w Brusach (woj. pomorskie),
 9. Dwór w Przytoniu (woj. zachodniopomorskie),
 10. Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach (woj. opolskie).

Zgłoszone zabytki można zobaczyć na mapie zabytków .

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *