21 września 2022 roku zmarł M. Hrehorów. Odszedł człowiek wielkiej klasy, społecznik, pasjonat Częstochowy i sportu częstochowskiego


     Śp. Mieczysław Hrehorów  urodził się 11 lutego 1924 roku w Złoczowie (dzisiejsza Ukraina). Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej.

Najwięcej  czasu wolnego spędzał z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje. Niestety II wojna światowa przerwała realizację jego marzeń sportowych. Przeżył trzy okupacje: sowiecka ( 17.09.1939-1941), niemiecką (1941-1944) i po raz drugi sowiecką (1944-1945).     Z Kresów do Częstochowy przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu w grodzie pod Jasną Górą związał się ze środowiskiem sportowym. W listopadzie 1946 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał też studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).   Za namową starszego kolegi   Bogdana Hoffmana w towarzystwie Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 r. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie. M. Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa białe barwy, a gryf przyozdobił złotą obwódką (te dwa symbole towarzyszą jemu i Częstochowie już siedemdziesiąt sześć lat. W latach czterdziestych XX wieku organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS. Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne zostały w pełni wykorzystane dla potrzeb sportu w Częstochowie.

Częstochowa okazała się trafionym wyborem życiowym. Tu z Panią Krystyną (uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował częstochowskim firmom budowalnym, budował obiekty sportowe. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lata). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS a także wielu imprez sportowych organizowanych dla Częstochowian.   Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego.

Działacz harcerski. Popularyzator turystyki. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. W artykułach publicystycznych, a ostatnio na licznych spotkaniach z częstochowską młodzieżą szkolną przybliżał problematykę Kresów Wschodnich i   warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie. Doczekał się monografii  autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka „ Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia”

Żegnamy Nestora AZS, Autorytet moralny, Erudytę, Eleganta ,a przede wszystkim wspaniałego kolegę.

 

                                   Klub Seniora AZS Częstochowa

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *