W Szkole Podstawowej w Witkowicach otwarto “Zieloną Pracownię”. Koszt inwestycji to 50 tys. zł


W środę 26 października w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni “Eko-Strefa”. Szkoła pozyskała na ten cel maksymalną kwotę dotacji 50 tys. zł, przystępując do konkursów “Zielona Pracownia. Projekt 2022” oraz “Zielona Pracownia 2022”, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki związane z organizacją pracowni pokrył również organ prowadzący – Gmina Kłomnice oraz Rada Rodziców. Efektem zaangażowania ww. podmiotów jest wielofunkcyjna pracownia szkolna na potrzeby nauk przyrodniczych. To miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy będzie połączone z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Oprócz realizacji podstawy programowej, uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać i nabywać nowe umiejętności. Ponadto nowoczesna pracownia będzie mogła pełnić integrującą funkcję w społeczności lokalnej, stając się miejscem otwartych spotkań, pokazów efektownych doświadczeń oraz prezentacji projektów uczniowskich.

Uroczystość otwarcia pracowni zaszczycił obecnością wicestarosta częstochowski Jan Miarzyński. W swoim przemówieniu pogratulował realizacji projektu, wyraził nadzieję, że przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych i nieszablonowych pomocy naukowych będzie dla uczniów przyjemne i ciekawe. Wicestarosta skierował też słowa do młodzieży, prosząc, aby troszczyli się  o środowisko naturalne.

Po części oficjalnej wystąpili uczniowie klasy czwartej, którzy zaprezentowali spektakl pt. “W bajkowym świecie ekobohaterów”. W kolorowych strojach bajkowych postaci, w pięknej scenerii leśnej opowiadali o podejmowanych przez siebie działaniach ekologicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie “Zielonej Pracowni”, czyli przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. Następnie nauczycielki ze szkoły w Witkowicach Monika Merda i Dagmara Nitecka poprowadziły zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *