“Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Konferencja dla pracodawców w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM”


W środę 9 listopada w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. “Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, której tematem było znaczenie i rola pracodawców w kształceniu zawodowym oraz sposoby pozwalające na utrzymywanie partnerskich relacji na linii pracodawca-szkoła-uczeń.

O genezie konferencji mówiła Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie.

– Jednym z głównych powodów do organizacji tej konferencji był fakt, że Sejmik Województwa Śląskiego na mocy uchwały ustalił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. To jednak nie wszystko, ponieważ nasz ośrodek od zawsze zajmował się kształceniem zawodowym i wspomagał nauczycieli szkół kształcących w zawodach, w związku z czym położenie nacisku na rzemiosło jest jednym z elementów realizacji naszego planu współpracy z tymi szkołami i pomagania im – wyjaśniła wicedyrektor Grażyna Bochenkiewicz.

O celu konferencji z kolei mówili współorganizatorzy – Monika Sikora, nauczyciel-konsultant ośrodka oraz Marek Żyłka, nauczyciel-doradca metodyczny.

– Nasza dzisiejsza konferencja poświęcona będzie roli pracodawcy w kształceniu zawodowym. Pamiętajmy, że pracodawcy to nie tylko po prostu pracodawcy, ale także rzemieślnicy – zwraca uwagę Monika Sikora. – Rok 2022 jest Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim nie przez przypadek, ponieważ w tym roku równocześnie obchodzimy 100. rocznicę Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W całym naszym województwie jest kilka izb rzemiosła, w związku z czym zorganizowaliśmy dzisiejszą konferencję, by uświadomić pracodawcom, jak istotne jest dobre przygotowanie młodych ludzi do skutecznego wkroczenia na rynek pracy.

– Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest w tej chwili kształcenie zawodowe. Pracowników brakuje na rynku pracy, dlatego jest on chłonny na wszystkich młodych ludzi. Pracodawcy zgłaszają się do nas w kontekście relacji pracodawca-szkoła-uczeń, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ma się kształtować współpraca między tymi wszystkimi podmiotami, po to, żeby przynosiła efekty każdej ze stron – dodaje Marek Żyłka. – Na dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy zakłady pracy i przedstawicieli rzemiosła z różnych dziedzin, dzięki czemu mogą się oni wymienić poglądami na temat roli pracodawcy w tzw. systemie. Docelowo chcemy ustalić, jak kształcić tak, żeby nie było to mechaniczne, ale, by kształcić uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele ich biur, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Alicja Janowska oraz Dariusz Jadczyk, prezes zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan. Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Szymona Giżyńskiego reprezentowała dyrektor biura – Grażyna Matyszczak, która przekazała pozdrowienia dla organizatorów i uczestników konferencji. W swojej wypowiedzi podkreśliła znaczenie kształcenia zawodowego.

– Brak szkół zawodowych to kwestia braku wykwalifikowanych pracowników. Tę lukę trzeba wypełnić. Dać młodym ludziom możliwość podejmowania decyzji o wyborze zawodu. Odpowiednie kształcenie zawodowe, a co za tym idzie – odpowiednie kwalifikacje, zapewnią lepszy rozwój polskiej gospodarki. Życzę państwu, aby dzisiejsza konferencja przyczyniła się do tego.

Monika Gabrych, Manager Działu Personalnego firmy Klimas Wkręt-met wyjaśniła, jak pracodawcy-rzemieślnicy wpływają i jak mogą wpływać na rozwój zawodowy uczniów.

– Przede wszystkim należy zaznaczyć, że my, jako firma, podjęliśmy decyzję o współpracy między szkolnictwem a biznesem, ponieważ uważamy, że ta współpraca może przynieść wymierne korzyści obydwu stronom. W ten sposób chcemy pokazywać młodym ludziom, w jakich obszarach mogą obecnie znaleźć pracę i że zamiast np. fryzjera mogą wybrać produkcję lub zawód techniczny. Są to zawody przyszłości, na które powinni stawiać, wybierając kierunki kształcenia. Podczas dzisiejszej konferencji chcemy zarówno przekazać szkolnictwu właśnie tę wiedzę, jak i zapewnić uczniom szansę na weryfikację umiejętności, które zdobędą w szkole, bezpośrednio na halach produkcyjnych, by zobaczyli, jak wygląda to w praktyce – podkreślała Monika Gabrych.

W konferencji “Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” wzięło udział blisko 100 uczestników. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *