Trwa nabór do częstochowskiej Straży Miejskiej


Do 31 stycznia 2022 roku trwa aktualny nabór i można składać dokumenty w konkursie na stanowisko strażnik miejski w częstochowskiej Straży Miejskiej.

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, które chciałby pomagać mieszkańcom miasta. Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach – to codzienne interwencje strażników miejskich.
Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy oraz test humanistyczny i psychologiczny.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie (wejście przez stronę www.sm.czestochowa.pl) lub w linku

https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?job=wiad&idg=10&id=196&x=32&n_id=4746

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 31.01.2022 roku do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *