Kolej jest zielona – redukuje ilość spalin i dąży do bezemisyjności


Dwutlenek węgla w atmosferze stanowi jeden z największych problemów współczesnego świata. Za część emisji gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiada również transport, dlatego powinniśmy planować podróż tak, by nie wpływała negatywnie na środowisko. Warto wybrać kolej, która jest niemal neutralna dla środowiska, a do tego bezpieczna i wygodna. Rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. To doskonała okazja do przyjrzenia się, jaki wpływ mają pociągi na ekosystem. Dzięki temu możemy świadomie wybrać środek transportu.

 

 

 

Co z tym klimatem?

W Protokole z Kyoto dwutlenek węgla, metan oraz podtlenek azotu zostały wskazane jako gazy cieplarniane. Spośród tych gazów to dwutlenek węgla w największym stopniu przyczynia się do ocieplania klimatu. W ramach walki z globalnym ociepleniem powstał program unijny – Europejski Zielony Ład. Do 2050 r. bilans produkowanych i neutralizowanych gazów cieplarnianych w Europie powinien wynosić 0. W związku z tym do 2050 r. planowana jest redukcja emisji związanych z transportem o 90%.

Transport w Europie generuje 25% całkowitej emisji dwutlenku węgla. Największa jego część, bo aż 72%, pochodzi z transportu drogowego, do którego zaliczają się m.in. samochody osobowe i ciężarówki. Lotnictwo wraz z transportem morskim produkują kolejno 13% oraz 14% dwutlenku węgla. Gdzie w tym wszystkim jest kolej? Na ostatnim miejscu! To nie tylko wygodna i bezpieczna, ale także ekologiczna forma podróżowania.

 

Pociąg jest EKO!

Jedynie 0,4% CO2 emitowanego przez transport w Europie pochodzi z transportu kolejowego. To rekordowo mało w porównaniu do alternatywnych form podróżowania. Po przeliczeniu na pasażera okazuje się, że pociągi produkują 3x mniej dwutlenku węgla niż samochody i aż 8x mniej niż samoloty. Jednak gazy cieplarniane to nie tylko dwutlenek węgla. Kolej stanowi jedyny środek transportu, który od roku 1990 zmniejszył ogólną emisję spalin – dzięki modernizacji lokomotyw, które z roku na rok są coraz bardziej przyjazne środowisku.

Obecnie pociągi dążą do całkowitej bezemisyjności. Pomogą w tym silniki wodorowe, które emitują wyłącznie parę wodną. Także energia elektryczna wykorzystywana do napędu pociągów będzie w najbliższych latach pozyskiwana z odzyskiwanych źródeł. Zgodnie z założeniami Programu Zielona Kolej do 2030 r. 85% obecnego zapotrzebowania kolei na energię elektryczną powinno być pokrywane z odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że pozwoli to zmniejszyć roczną emisję gazów cieplarnianych o 9 mln ton.

To zrozumiałe, że nie zawsze i nie wszędzie da się dotrzeć po szynach. Choć linii kolejowych jest coraz więcej, w podróży często liczy się czas. Bywa jednak, że lot samolotem na krótkiej trasie razem z odprawą i dojazdem na lotnisko poza miastem trwa dłużej niż przejazd pociągiem. Tak jest w przypadku lotu Warszawa – Katowice, który trwa około godziny. Pociąg pokonuje ten dystans w czasie 2:30. Lotniska znajdują się zazwyczaj w pewnej odległości od centrum miasta, a trzeba się tam stawić około 2h przed odlotem. W związku z tym łączny czas podróży z centrum do centrum znacznie się wydłuża. Samochodem trasę Kraków – Gdańsk pokonuje się w czasie ok. 6:20. I to tylko wtedy, gdy nie ma korków. Do tego trzeba jeszcze doliczyć czas na posiłek czy toaletę. W podróży koleją te aspekty nie wpływają na długość jazdy, a sam pociąg jedzie tylko 5:20! Ponadto czas w pociągu można wykorzystać na pracę czy czytanie książki. Kierowca samochodu nie ma takiej możliwości. Warto sprawdzać, zastanawiać się i podejmować świadome decyzje, biorąc pod uwagę zarówno swoje potrzeby, jak i środowiska.

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *