Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi


Po kilku latach budowy podczas tegorocznej Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, która odbyła się 2 i 3 września,  miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, powstałe przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, przy ul. Wyszyńskiego w Częstochowie. Odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą Biskupowi Romanowi Andrzejewskiemu, który pod koniec lat 80. XX w. jako pierwszy polski biskup odbywał podróże duszpasterskie do ZSRR. Ustanowił Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, patronował prasie rolniczej, zainicjował tworzenie katolickich uniwersytetów ludowych, był współfundatorem fundacji „Solidarna Wieś”. 

 

 – Otwarcie nastąpiło, ale trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe.  Do końca roku oddamy już do użytku budowane przez nas Centrum. Będzie to miejsce kultywowania tradycji i kultury polskiej wsi. Na przykład znajdą tam miejsce przepiękne wieńce dożynkowe – artystyczne dzieła Pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Celem Centrum jest gromadzenie dorobku materialnego wsi – urządzeń, maszyn i innych sprzętów używanych w przeszłości. Ale nie chodzi nam tylko o zbudowanie i otwarcie placówki muzealnej. Centrum ma być miejscem, gdzie nie tylko poznaje się tradycje polskiego rolnictwa, ale gdzie również kwestie nowoczesności i perspektyw dla rolnictwa będą aktualne. Będziemy prowadzić warsztaty w zakresie i produkcji rolniczej, jak i twórczości – malowania na szkle, haftu, koronkarstwa, ceramiki, rzeźby w drewnie. Spectrum działania Centrum będzie szerokie – od gromadzenia zbiorów o wartości muzealnej po działalność związaną z aktywnością współczesnego rolnika – mówi dyrektor ŚODR w Częstochowie Marek Dziubek. 

Uroczystego otwarcia Centrum dokonał Minister Wsi i Rozwoju Rolnictwa Robert Telus. Wśród uczestników uroczystości otwarcia obecni byli także Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński i Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Generalny KOWR dr inż. Waldemar Humięcki.

Wiceminister Szymon Giżyński w swym wystąpieniu podkreślił rolę kulturotwórczą polskiej wsi. – Znamienity przedwojenny mąż stanu Władysław Grabski powtarzał że  wieś jest grupą wyjściową i wszystko co ważne w historii Polski wyszło ze wsi. Ale przestrzegał też że wieś też jest obszarem pewnej nieodwracalności  i jeśli coś się utraci, o czymś się zapomni, to już nigdy nie będzie okoliczności, że w takim samy, wartościowym stanie to będzie przywrócone. I właśnie Centrum służy, aby poniechać tej nieodwracalności, a wyjściowość oznaczała wierność tradycji, polskiej tożsamości, czyli przenoszenie tych wartości, z których polska wieś może i powinna być dumna, zwłaszcza w rozumienie tradycyjnym i historycznym. Biskup Andrzejewski był człowiekiem zahartowanym w boju i wielki praktykiem duszpasterstwo Solidarności Rolników Indywidualnych i duszpasterstwa dla polskich patriotów – powiedział Wiceminister Giżyński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *