Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030


28 września 2023 roku w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się XIV konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

Konferencję rozpoczął i prowadził gospodarz wydarzenia Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Marek Dziubek.
Jako pierwszy głos zabrał Wicewojewoda Śląski – Robert Magdziarz, otwierając tym samym konferencję i przedstawiając cel projektu. Z wykładami wystąpili: jako pierwszy prelegent Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP – Szymon Giżyński przedstawił wykład pt. ,,Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, polską racją stanu”; Koordynator FADN, z Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oskar Juchnik -mówił na temat ,,Wnioski wynikające ze zaktualizowanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie śląskim”.
Następnie Radca w Departamencie Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Magdalena Maciejewska przedstawiła wykład pt. ,,Przyczyny aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 i główne zmiany wprowadzane w ramach aktualizacji”, a temat ,,Wsparcie projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego polskiej wsi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej” przedstawił Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Paweł Ściański.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *