,,Beniowski” w Częstochowie. Spektakl i spotkanie z Michałem Chorosińskim


Na zaproszenie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła Szymona Giżyńskiego Teatr Klasyki Polskiej z Warszawy 11 października wystawi (dwukrotnie) spektakl ,,Beniowski” Juliusza Słowackiego. W spektaklu wystąpi znany aktor teatralny i telewizyjny Michał Chorosiński. Zapraszamy na to niezwykłe przedstawienie. To jedyna okazja. Wstęp wolny.

Żołnierz awanturnik, podróżnik, spiskowiec, król Madagaskaru – Maurycy Beniowski to wielka postać polskiej literatury, ale i historii. Jego barwne i momentami fantastyczne życie zainspirowało Słowackiego do stworzenia wielowątkowej historii o nieoczywistym charakterze. „Beniowski” miał rywalizować z „Panem Tadeuszem”, stając się poetyczniejszym obrazem Polski. Stał się zarazem próbą siły – i właśnie to tkwiące w nim poczucie siły sprawia, że mimo panującej tu i ówdzie goryczy jego podłożem jest radość tworzenia i radość życia, która na teatralnej scenie nikogo nie pozostawia obojętnym.

 

Poemat dygresyjny „Beniowski” nazywany bywa historią poezji Słowackiego – staje się wyrazem miłości poety do Ludwiki Śniadeckiej, panuje nad twórczością z lat 1840–1842 i kształtuje „Księdza Marka” czy „Sen srebrny Salomei”. Na dwie ważne rzeczy trzeba zwrócić uwagę w tym dziele – to sam Beniowski, a obok niego dygresje.

Maurycy Beniowski – postać historyczna, unieśmiertelniona w literaturze – zasługuje nie tylko na poemat, jego życie z powodzeniem może stać się scenariuszem dobrego hollywoodzkiego filmu. Żołnierz, podróżnik, awanturnik, uczestnik konfederacji barskiej, zesłany w głąb Rosji ucieka następnie z Kamczatki, gdzie przez Alaskę, Chiny i Afrykę dociera do Europy. A na Madagaskarze okrzyknięty zostaje przez tubylców „wielkim królem” wyspy. Ma w sobie drobny blask z aureoli Kolumba i zarazem Napoleona, nadając się zarówno do epopei rycerskiej, jak i do romansu awanturniczego.

Do historii przeszedł jednak w poemacie dygresyjnym. I zgodnie z wymaganiami gatunku Beniowski jest dla Słowackiego raptem jednym z elementów całego dzieła. Ważnym i istotnym, ale niejedynym. Dzieło staje się więc również bezcennym źródłem uwag na temat XIX-wiecznego życia literackiego, sytuacji społeczno-politycznej, ale i życia samego poety.

Wydane w 1841 roku dzieło miało być narzędziem walki – jako manifest myśli postępowej miało się przeciwstawiać ogółowi.

Podobno poeta, pisząc ten poemat dygresyjny, myślał bez ustanku o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Swoje dzieło chciał uczynić poetyczniejszym obrazem Polski, mniej codziennym, mniej domowym, a bardziej rycerskim. Ten romantyk spragniony lotów nieograniczonych wzniósł się swoim dziełem wysoko, a szczyty tej poezji ożyły tchnięte nowym duchem w Teatrze Klasyki Polskiej.

Teatr Klasyki Polskiej ze spektaklem ,,Beniowski’ już raz był w Częstochowie – w styczniu bieżącego roku .

 

,,Beniowski” w Częstochowie. Spektakl i spotkanie z Michałem Chorosińskim. Zapraszamy na to niezwykłe przedstawienie. Warto i trzeba je zobaczyć. To jedyna okazja. Wstęp wolny. 🙂  W spektaklu wystąpi znany aktor teatralny i telewizyjny Michał Chorosiński. Zapraszamy na to niezwykłe przedstawienie. To jedyna okazja. Wstęp wolny.

Zgłoszenia pod numerem 500850704 i na: redakcja@gazetacz.com.pl

 

 

 

Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *