Kolejna, masowa wycinka drzew w Częstochowie, tym razem przy ul. Pułaskiego, przeważyła szalę. Sprawa trafiła do prokuratury


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie lub zaświadczeniu złożyli: prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego Hubert Pietrzak i częstochowski radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Wrona. Sprawa dotyczy wycinki drzew przy przebudowie ul. Pułaskiego.

 

Hubert Pietrzak już 19 stycznia 2022 roku zgłosił do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach skargę i wniosek o przeprowadzenie kontroli wycinki i zrywki drzew w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego. – Otrzymałem odpowiedź, że kontrola została przeprowadzona i potwierdziła ona nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz przygotowania pracowników do pracy. W związku z powyższym nakazano wstrzymanie prac – informuje „GCz” Hubert Pietrzak.

Z koeli radny Piotr Wrona 1 lutego 2022 roku skierował do Prezydenta Miasta Częstochowy Interpelację dotyczącą „Wycinki drzew przy ulicy Pułaskiego”, w której prosił o podanie wyników przeprowadzonych na budowie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, czy w związku z odkrytymi nieprawidłowościami wstrzymano prace oraz jak duży rozmiar ma mieć wycinka drzew. – W odpowiedzi z dnia 15 lutego 2022 roku dowiedziałem się, że podczas prowadzonych prac budowlanych w zakresie wycinki drzew przy ul. Pułaskiego nie miała miejsca żadna kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy oraz że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz nie wstrzymano przedmiotowych robót budowlanych – wyjaśnia Piotr Wrona.

Obaj panowie stwierdzili, że dokumenty Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Urzędu Miasta Częstochowy stwierdzają różne stany faktyczne i  naruszają wiarygodność dokumentu w znaczeniu prawdziwości jego treści. W związku z tym wystąpili do prokuratury o analizę i rozpatrzenie, czy w tej sprawie nastąpiło naruszenie art. 271 kk. i innych.

 

Z odpowiedzi na interpelację radnego Wrony wynika, ze podczas realizacji inwestycji rozbudowy DK-46 (ul. Główna i ul. Przejazdowa wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do Pułaskiego) wyciętych zostanie 2 578 drzew, a przesadzonych 126.

 

for. FB Częstochowski Alarm Smogowy

Drzewa wycięta przy budowie DK-46

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *