XXXV EDYCJA KONKURSU „MÓJ LAS” 2021/2022 – SZCZEBEL REGIONALNY / Rozmiłowani w polskim lesie


Konkurs „Mój Las” to sztandarowe przedsięwzięcie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie oraz Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, z ogromną historią i wspaniałym celem edukacyjnym. Swój znaczący udział ma w tym projekcie częstochowski LOP, bowiem prace przygotowane przez uczniów z regionu częstochowskiego osiągają wysokie laury na szczeblu krajowym.

 

Uroczystość rozdania nagród

 

Jubileuszowa, 35. edycja konkursu, mimo trudności wynikających z pandemii, niezmiennie cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z całego regionu częstochowskiego. Uroczystość rozdania nagród odbyła się 29 marca 2022 roku w częstochowskim Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta. Zebranych powitali nauczycielka przyrody, prezes Zarządu LOP w Częstochowie Beata Pusz oraz dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie Dariusz Zając. Wśród gości obecni byli: z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy – inspektor Katarzyna Śliwińska i dr Tomasz Łuczyński, wiceprezesi Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie – Maria Jasińska i Jerzy Suchy; nauczyciele konsultanci w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – Aleksandra Krawczyk i Izabela Śledziona, także wiceprezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kłobucku; inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Kłobuck, prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kłobucku Tomasz Paciepnik; specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Złoty Potok Katarzyna Szostak; specjalista służby leśnej do spraw lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Herby Marcin Gibaszek; przedstawiciel Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie Alina Grabna. Znaczące miejsce w tym gronie mieli laureaci konkursu oraz ich opiekunowie – nauczyciele i rodzice.

 

Wysoka ocena jury

Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem. Na tegoroczny etap regionalny wpłynęło 71 prac z 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący Tomasz Paciepnik – Nadleśnictwo Kłobuck oraz członkowie: Katarzyna Szostak – Nadleśnictwo Złoty Potok, Aleksandra Krawczyk – nauczyciel konsultant RODN „WOM”, Marcin Gibaszek – Nadleśnictwo Herby, Alina Grabna i Maria Jasińska – Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie, wyłonił najlepsze prace. Jury podkreśliło wysoki poziom merytoryczny, estetyczny i graficzny przygotowanych prac. Co ważne, pierwsze miejsca z każdej kategorii zostaną wysłane do Warszawy na etap krajowy. Zgodnie z regulaminem konkursu na etap ogólnopolski została też przekazana praca ze szkoły, której uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w konkursie. Nagrody dla laureatów ufundowali: Nadleśnictwa Herby, Kłobuck, Złoty Potok i Lubliniec; ZO LOP w Częstochowie; Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie; RODN „WOM” w Częstochowie oraz „Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność” w Częstochowie.

 

Laureaci

KATEGORIA I

Klasy I–III szkół podstawowych, temat: „Na leśnej polanie”, 44 prace z 4 szkół

 

I miejsce (Warszawa) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna PINOKIO w Częstochowie, Kamil Smoliński, opiekun – Ewelina Jeziorska, Karolina Żak

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Olsztynie, Oliwia Młyńczak, opiekun – Urszula Młyńczak

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie, Mateusz Stacherczak, opiekun Jolanta Szejn,

II miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna PINOKIO w Częstochowie, praca zbiorowa Ewa Achtelik-Józefczyk, Marzena Koza

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie, Julia Boral, opiekun Elżbieta Szczerba

Wyróżnienia

Szkoła Podstawowa w Olsztynie, Julia Suchecka, opiekun Urszula Młyńczak

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Pola Majewska, opiekun Alicja Pułkownik

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie: Zuzanna Jaksender, opiekun Jolanta Szejn; Jakub Hertman, opiekun Elżbieta Szczerba; Mikołaj Nowak, opiekun Aldona Tomzik

Szkoła Podstawowa w Olsztynie: Maja Pruszyńska, Emilia Kalus, Marcelina Grabowska; opiekun (wszystkich) Urszula Młyńczak

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna PINOKIO w Częstochowie, Filip Flis, opiekun Ewelina Jeziorska

KATEGORIA II

Klasy IV–VI szkół podstawowych, temat: „Kropla, strumień, jezioro – leśny mokry świat”, 7 prac z 4 szkół

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Dawid Chrapoński, opiekun Janusz Rapalski

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Oliwia Kowalska, opiekun Edyta Blachnicka

III miejsce (ex aueqo) – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, Weronika Błaszczykowska i Hanna Bednarska, opiekun Izabela Śledziona

Wyróżnienia

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, Zuzanna Kustra, opiekun Małgorzata Rapalska

Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie (Warszawa, po raz pierwszy udział w konkursie), Anastazja Kopeć, opiekun Barbara Bielińska

 

KATEGORIA III

klasy VII–VIII szkół podstawowych, temat: „Jakie korzyści czerpiemy z lasu”, 8 prac z 5 szkół

I miejsce (Warszawa) – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie, Weronika Wychowska, opiekun Mariola Turowska-Moskalik

II miejsce (Warszawa) – Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach, Mateusz Chorążewski, opiekun Anna Miszczyk

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Pola Fornal, opiekun Edyta Blachnicka

Wyróżnienia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku: Anna Telęga, Maksymilian Majewski, Maja Szymor,; opiekun Izabela Śledziona

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, Jan Gruca, opiekun Iwona Bartkiewicz

 

KATEGORIA IV

Szkoły ponadpodstawowe, temat: „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie”, 6 prac z 2 szkół

I miejsce (Warszawa) – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Alicja Hamara, opiekun Justyna Paprocka

II miejsce (Warszawa) – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Natalia Kita, opiekun Beata Pusz

III miejsce – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Emilia Krzemińska, opiekun Beata Pusz

Wyróżnienie – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Oliwia Kasztelan, opiekun Beata Pusz

 

Wyróżnienia dla działaczy LOP

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych działaczy LOP za pracę służącą kształtowaniu wrażliwości na bogactwo i piękno przyrody oraz skłaniającą do ochrony środowiska naturalnego. To pracownicy szkół różnych szczebli, jak również aktywni członkowie władz Ligi Ochrony Przyrody.

ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE otrzymali: Małgorzata Izdebska, opiekun Przedszkolnego Koła LOP Przedszkolu nr 2 w Kłobucku; Tomasz Paciepnik, prezes Zarządu Oddziału LOP w Kłobucku, niestrudzony organizator przyrodniczych warsztatów terenowych dla młodzieży i nauczycieli, animator działań LOP w Oddziale i Okręgu.

SREBRNE ODZNAKI HONOROWE otrzymali: Olga Pląskowska-Grondys, opiekun Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich

Pani Katarzyna Sawicka, opiekun Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

Odznaki wręczyli wiceprezesi Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie Maria Jasińska i Jerzy Suchy oraz wiceprezes Zarządu Oddziału w Kłobucku Izabela Śledziona.

 

Ukraińskie zabytki przyrody

Podczas uroczystości uczennica Erika Savko z klasy trzeciej o profilu technik usług fryzjerskich podzieliła się z zebranymi swoim zachwytem nad ukraińskim Zakarpaciem – krainą jej przodków. Erikę wspierały koleżanki z klasy, Zuzanna Jonczyk oraz Kinga Orszulak. Dziewczyny wystąpiły w bluzkach z ukraińskimi wyszywankami (haftami).

Erika pokazała piękne przyrodniczo i kulturowo zakątki obwodu zakarpackiego na Ukrainie, np. najdłuższą w Europie Aleję Lipową posadzoną w Użhorodzie (stolica obwodu) w 1928 roku, jezioro Synewyr zaliczane do 7 cudów Ukrainy, majestatyczną Howerlę 2061 m n.p.m. – najwyższy szczyt Ukrainy, zamek Palanok w Mukaczewie oraz regionalne i „rodzinne” specjały kuchni. Była to bardzo sentymentalna podróż.

Erika w ubiegłorocznej edycji Konkursu Mój Las zdobyła I miejsce w etapie ogólnopolskim w IV kategorii wiekowej za pracę „Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie”.

 

UG

Autor zdjęć: Klaudia Adamczyk, uczennica klasy II o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.