Złote Laury wdzięczności dla Premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministrów


10 czerwca 2023 roku na Jasnej Górze, podczas 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej Kapituła Nagród i Wyróżnień, przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, wyróżniła osoby, które pracują na rzecz upowszechniania sportu w duchu patriotycznym i katolickim.

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, działająca pod honorowym patronatem Księdza Prałata Mirosława Mikulskiego, założyciela Stowarzyszenia i Kapelana Sportowców Polskich, na wniosek parafialnych i katolickich klubów z całej Polski, uhonorowała Premiera RP Mateusza Morawieckiego Złotym Laurem Wdzięczności. Złote Laury Wdzięczności otrzymali także: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł RP Szymon Giżyński i Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł RP Jacek Osuch. W imieniu Prezesa Rady Ministrów, Premiera RP – Mateusza Morawieckiego odznaczenie odebrał II Wicewojewoda Śląski – Robert Magdziarz.
Laur za promocję działań Stowarzyszenia odebrała redaktor naczelna ,,Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska. Uhonorowano także najaktywniejszych działaczy Stowarzyszenia, prezesów i trenerów klubów. W gronie wyróżnionych byli także sportowcy z Gminy Poczesna – z Klubu PKS Victora i GLS Grom. Laury wręczyli: Prezes Stowarzyszenia Józef Drynda, Ksiądz Prałata Mirosława Mikulskiego i Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz.
Złoty Laur Wdzięczności to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane osobom, które bezinteresownie zapewniają dzieciom i młodzieży równe warunki do uprawiania sportu opartego na wartościach wiary katolickiej, a zwłaszcza tym z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym.
Wiceminister Szymon Giżyński  od wielu lat wspiera działalność katolickich i parafialnych klubów, zrzeszonych w KSS RP, podkreślając ich hołdowanie idei wychowania dzieci i młodzieży w duchy wiary i patriotyzmu. – Wdzięczny jestem Panu Prezesowi za to, że przy okazji pielgrzymek zawsze padają wielkie, święte słowa, mające odniesienia wprost do ojczyzny i do patriotyzmu, wymawiane z wielkim nabożeństwem, czcią i szczerze. Dlatego te pielgrzymki mają w sobie coś niepowtarzalnego, myślę, że wskrzeszają również pamięć tych wielkich Polaków, których losy życia i posługi kapłańskiej  były związane z Jasną Górą. Myślę tu o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz o naszym umiłowanym Księdzu Prymasie, Kardynale Stefanie Wyszyńskim, który równie szczerze i bardzo wyraziście odnosił się do polskiego patriotyzmu, używając jasnych określeń. Na przykład takich: ,,Nie czepiajcie się  obcych klamek”, ,,Myślcie polskimi mózgami”.  Wychowanie sportowca jest wychowaniem do patriotyzmu, w warunkach koniecznej gotowości – w każdej chwili – do reprezentowania swojej ojczyzny: czy na międzynarodowych arenach, czy podczas osobistego treningu. A Państwo, jesteście właśnie tą specjalną grupą społeczną: grupą polskich patriotów. Wielki polski malarz Jacek Malczewski mówił: ,,że gdybym nie był Polakiem, to nie byłbym artystą.” Mówił także: ,,że w cudzych chomątach trudno maszerować”. Mówił to oczywiście w odniesieniu powołania do polskości i patriotyzmu. To wszystko Państwo mają  w sobie i przed sobą, bo Polska jest waszym celem. Celem są także: godne reprezentowanie ojczyzny i marzenia o tym, by jak najszybciej wdziać koszulkę z orłem w koronie. Życzę tych spełnień całej zbiorowości polskich sportowców – mówił Wiceminister Szymon Giżyński, podczas spotkania w Auli Papieskiej na Jasnej Górze.
Uroczystość zakończyła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Mirosława Mikulskiego.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *