Święto Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie


Po raz pierwszy w dziejach społeczność akademicka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie obchodziła Święto Uczelni zorganizowane w związku z uzyskaniem ustawowego statusu Uniwersytetu oraz zmianą nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie od 1 czerwca 2023 roku. Uroczystość odbyła się 7 czerwca 2023 roku.

POWITANIE GOŚCI

Przybyłych gości oraz wykładowców i studentów powitała  JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która zrekapitulowała m.in. ostatnie lata funkcjonowania Uczelni, opisując sukcesy, które utorowały drogę do zmiany nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

– Dzisiejsza uroczystość jest dla naszej społeczności absolutnie wyjątkowa i szczególna. Obchodzimy po raz pierwszy wydarzenie akademickie z nową nazwą naszej Alma Mater. Osiągnęliśmy wraz z nią najwyższy poziom w terminologii obowiązującej w przypadku wieloprofilowej szkoły wyższej kształcącej studentów i doktorantów w wielu dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki. Święto Uczelni to czas radości z efektów naszej działalności, wyników badań naukowych i kształcenia. To także czas gratulacji i ogromnych podziękowań dla wszystkich Państwa. Zmiana nazwy Uczelni podsumowuje nasze osiągnięcia – dzięki nim staliśmy się klasycznym uniwersytetem w rozumieniu ustawy. To także nowe otwarcie na kolejne drogi rozwoju. Wiem na pewno, że będziemy się dalej świetnie rozwijać, uskrzydleni osiągnięciami i wspierani przez tak wspaniałych przyjaciół Uczelni. Jestem przekonana, że Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie będzie utrwalał swoją silną pozycję jako jednostka szkolnictwa wyższego oraz nauki, i nadszedł czas, aby społeczność akademicka tworząca nasz Uniwersytet i tak wspaniale pracująca na rzecz swojej Uczelni była z niej zawsze i bezwarunkowo dumna – zwróciła się do zgromadzonych w trakcie uroczystości JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Jednocześnie rektor wyraziła szczególne podziękowania – jak to określiła – przyjaciołom uczelni, którzy od wielu lat – wiernie, konsekwentnie i skutecznie wspierali całą społeczność akademicką w drodze do osiągnięcia wytyczonego celu: utworzenia w Częstochowie uniwersytetu. W drugiej części wystąpienia Rektor osiągnięcia ostatnich lat: modernizację infrastruktury i budowę nowych budynków. Podkreśliła wzrost liczby pracowników – obecnie na UJD zatrudnionych jest  740 pracowników naukowych, a uczy się prawie 5,5 tysiąca studentów (dla porównania w 2018 roku  było ich 4,7 tys. ). Szczególnie zaakcentowała wyjątkową rolę w wysiłkach na rzecz przekształcenia uczelni w uniwersytet oraz pozyskania funduszy na ten cel – posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego – wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, senatora RP dr. Ryszarda Majera, prof. UJD oraz byłego senatora Artura Warzochy. – To są nasi wierni przyjaciele, którzy wspierają nas i pomagają od początku i zawsze możemy na nich liczyć – stwierdziła rektor Anna Wypych-Gawrońska.

GRATULACJE I UZNANIE

Na okoliczność święta i awansu uczelni listy gratulacyjne przysłały najwyższe władze państwowe: marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek – list odczytał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński oraz premier RP Mateusz Morawiecki – list odczytał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. List nadesłał także minister edukacji i nauki dr. hab. Przemysław Czarnek.

Obecny na uroczystości ks. abp Wacław Depo przekazał także pozdrowienia i gratulacje od bp. Andrzeja Przybylskiego (absolwenta uczelni) i bp. Antoniego Długosza. W swej wypowiedzi zacytował Cypriana Kamila Norwida: – ,,Położenie geograficzne nie jest ślepym trafem historii, ale pierwszą, elementarną kartą, którą trzeba odczytywać i zapisać sobą.” Myślę, że i Częstochowa, i niedoszła nominacja Jana Długosza na biskupa Lwowa, jak i nasza ziemia, jaką jest Stara i Nowa Brzeźnica i Kłobuck – jego miejsca pracy i zaangażowania – pokazują, że my jesteśmy kontynuatorami dzieła tego wspaniałego człowieka. Życzę, żebyście zapisali piękną kartę – sobą – powiedział abp Wacław Depo.

Wiceminister Szymon Giżyński podziękował całej społeczności akademickiej za wieloletni trud włożony w formowanie  ścieżki, dążącej do utworzenia uniwersytetu, za konsekwentną pracę i realizację marzeń częstochowian. – Chcę bardzo podziękować, że od ponad 25 lat w swoich drogach życiowych i publicznych, jako wojewoda częstochowski, prezes Fundacji na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie, poseł, także jako wiceminister, byłem przez Państwa zaproszony do wspólnej pracy nad powołaniem, utworzeniem, a potem budowaniem z roku na rok Częstochowskiego Uniwersytetu. Dziękuję również za to, że w rozmowach z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, panem wiceministrem Waldemarem Kraską, panem wiceministrem Piotrem Bomberem mogłem się osobiście przekonać jak bardzo cenią sobie kontakt z Państwem, Państwa rzetelność, uczciwość, dorobek naukowy, wielkie parcie do przodu. To buduje i jest świetnym prognostykiem na przyszłość. Potraficie Państwo zdobywać przyjaciół i to takich, którzy mogą, potrafią i – co najważniejsze – chcą pomóc – mówił  wiceminister Szymon Giżyński. W swej wypowiedzi dziękował także za wierność patronowi uczelni – Janowi Długoszowi, wielkiemu historykowi, mężowi stanu, który utożsamia: wielkość, siłę, honor Rzeczpospolitej i wielką ważność dumy i tożsamości narodowej. – Ta wierność Janowi Długoszowi ma również dla Częstochowy, jako duchowej stolicy Polski, fundamentalne znaczenie. Za to bardzo dziękuję i w każdej sytuacji, kiedy trzeba będzie stanąć w obronie naszych, częstochowskich imponderabiliów – pod Państwa wodzą, jako sterników uniwersytetu – zawsze będę się starał się zapisać w gronie osób pomagających – podkreślił wiceminister Szymon Giżyński.

RYS HISTORYCZNY

Podczas uroczystości społeczność akademicka wraz z gośćmi i przyjaciółmi zapoznała się z filmem, w którym przypomniano historię uczelni – od jej narodzin, przez kolejne zmiany statusu: od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie w 1971 roku poprzez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie 1974-2004, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 2004-2018 i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1 czerwca 2018-31 maja 2023.  W filmie przypomniano osoby, które swą pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do utworzenia uniwersytetu: kolejnych rektorów i działaczy społecznych i politycznych.

UHONOROWANIA

Odbyła się także uroczysta promocja doktora habilitowanego. Na mocy uchwały Rady ds. nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki z dn. 19 maja 2023 roku stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała doktor Marzena Bogus-Spyra. Następnie dyplomy otrzymało 16 doktorów: Ilona Małgorzata Miklas, Anna Ewelina Dziewońska-Chudy, Klaudia Marzena Jeznach, Milena Aldona Kościelniak, Justyna Magdalena Michalska, Julita Maria Paprotna, Karolina Dysz, Damian Marek Kulawik, Sandra Dominika Żarska, Ewa Marika Turek, Małgorzata Kostrzewa, Rafał Piotr Matusiak, Izabela Anna Wrona, Lucia Niekhalova, Ilona Ewelina Radkowska, Myron Yaroslavovich-Rudysh. Wszyscy oni złożyli uroczyste ślubowanie.

Dyplomy gratulacyjne od rektor Anny Wypych-Gawrońskiej otrzymali profesorowie tytularni: Jacek Filipecki, Agnieszka Czajkowska, Cezary Kozłowski, Mariusz Rzętała, Mikhail Brik, Tomasz Chudzik, Piotr Dobrzyński, Arkadiusz Mandowski, Jarosław Jagieła, Zdzisław Wiatr, Janusz Kapuśniak, Jacek Wąsik.

Nagrodzono także najlepszych studentów. Dyplom gratulacyjny z tytułu nagrody-stypendium Ministra Edukacji i Nauki otrzymała za osiągnięcia sportowe studentka Julia Szemiel. Wyróżniono także najlepszych studentów każdego wydziału, a spośród nich wybrano najlepszego z Uniwersytetu. Kryterium były nie tylko wybitne osiągnięcia w nauce, ale i zaangażowanie społeczne i szczególny wkład w rozwój wydziału. Dyplomy PRIMUS IN FACULTATE otrzymali: Marlena Kotecka, Piotr Hubicki, Agnieszka Sulińska, Eryk Łęgowik, Dominika Kaczmarek, Kateryna Borysowska, a wyróżnienie PRIMUS IN UNIVERSITATE – Eryk Łęgowik.

 

Na zakończenie części oficjalnej przemówili zaproszeni Goście, następnie odczytano otrzymane listy gratulacyjne. Oprawę muzyczną zapewnili: Chór Akademicki UJD pod dyrekcją dr. Marka Kudry oraz Zespół Instrumentalny Katedry Muzyki UJD pod dyrekcją dr. Korneliusza Wiatra.

 

fot. Kacper Staszczyk i Krzysztof Kucharski

Podziel się:

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *