Jakie korzyści przynosi praca na umowę zlecenie?


Na dzisiejszym rynku pracy istnieje kilka rodzajów umów, które mają swoje cele. Charakter obowiązków i oczekiwania wpływają na wybór korzystniejszej formy zatrudnienia. Dla studentów i uczniów zawieranie umowy zlecenia jest całkiem atrakcyjne, ponieważ dzięki ulgom mogą otrzymywać większe wynagrodzenie. Czym jest umowa zlecenie? Jakie są jej zalety?

Czym się charakteryzuje umowa-zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. W takiej umowie zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania określonych czynności prawnych względem zleceniodawcy. To starannego działania. Zlecający oczekuje zaangażowania od pracownika. Umowa zawierana jest najczęściej podczas takiej pracy jak ochrona obiektów, roznoszenie ulotek czy uczestniczenie w różnych akcjach promocyjnych, a nawet praca jako pracownik call center. Zleceniobiorcy nie posiadają przywilejów takich jak płatny urlop wypoczynkowy. Jednakże umowa zlecenie ma inne zalety.

Swoboda pracy oraz możliwość wypowiedzenia w każdej chwili

Nie jest prawdą, że umowa zlecenie jest gorszą od umowy od pracy. Ten rodzaj umowy posiada kilka korzyści. Praca na podstawie o umowę zlecenie charakteryzuje się tym, że nad pracownikiem nie ma stałego nadzoru oraz nie ma w takim zakładzie ścisłych godzin rozpoczęcia lub zakończenia zmiany. Ponadto brakuje określonego godzinowego wymiaru czasu pracy. Dzięki temu można dostosować pracę pod swoje warunki oraz zajęcia. Elastyczne grafiki dostosowywane specjalnie pod pracowników to codzienność. Zleceniobiorcy nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, ale może, zamiast tego wynegocjować płatne przerwy w pracy. Można także uzgodnić stawkę w taki sposób, aby zwróciła brak wynagrodzenia za urlop.

Kolejną zaletą umowy zlecenie jest fakt, że można ją wypowiedzieć w każdej chwili, o ile w umowie nie zawarto innych warunków. Wypracowanie okresu wypowiedzenia w takiej umowie nie jest częstą praktyką. Jeżeli został taki zapis, to należy podejść do tego z pełną odpowiedzialnością. Taką zaletę doceniają w dzisiejszych czasach studenci i uczniowie, którzy często zatrudniają się na okres wakacyjny i nie mogą przepracować okresu wypowiedzenia, ponieważ muszą wracać do nauki. Na portalach takich, jak: https://www.aplikuj.pl/praca/czestochowa studenci testują możliwości na rynku pracy.

Dogodna forma zatrudnienia i stawka dla studentów.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie mają pełne prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy. W 2023 roku wynosi ona 22,80 brutto za godzinę pracy. Coroczny wzrost najniższej stawki godzinowej jest proporcjonalny do wzrostu płacy minimalnej. Osoby uczące się w tym studenci i uczniowie, którzy jeszcze nie ukończyli dwudziestego szóstego roku życia, nie podlegają płaceniu składek ZUS. Wystarczy do tego legitymacja uczniowska lub studencka podczas podpisywania umowy. Studenci również są objęci ulgą podatkową, dzięki czemu ich wynagrodzenie brutto to prawie wynagrodzenie netto. Dla studentów to świetna opcja na wakacje, ponieważ im więcej wypracują godzin, tym więcej zarobią. W tym wypadku to lepsza opcja niż umowa o pracę. Jeżeli mowa o świadczeniu opieki medycznej przez NFZ to w takich sytuacjach studenci są ubezpieczenie przez uczelnię, szkołę bądź rodziców. Niestety studentom i uczniom nie przysługuje zasiłek na czas niezdolności do pracy.


Materiał Partnera

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *