W odpowiedzi na list do Redakcji. Komunikat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w sprawie informacji dotyczącej oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej


Dyrekcja WSS w Częstochowie odpowiada na zapytania wystosowane przez naszą Redakcję w sprawie Listu, nadesłanego do nas przez rezydentkę Annę Kołodziejską w sprawie planowanego zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej w placówce na Parkitce.


Działając w imieniu
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie
, w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej, w tym mediach
społecznościowych
, informacji o rzekomym zamknięciu z dniem 16 czerwca br. szpitalnego
oddziału Chirurgii i Traumatologii
Dziecięcej, oświadczamy, że powyższa informacja jest
niezgoda ze stanem faktycznym
.
Jak
większość polskich szpitali zmagamy się z problemami braku wystarczającej liczby lekarzy
sp
ecjalistów w tym chirurgów dziecięcych. Problem ten skutkuje zamykaniem oddziałów
w
kolejnych szpitalach. Pracujący lekarze są nadmiernie obciążeni i w związku z tym coraz
trudniejszym staje się zabezpieczenie
wszystkich dyżurów. W przypadku naszego szpitala
zabezpieczenia
pod kontem dostępności chirurgów dziecięcych wymaga nie tylko oddział
Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej, ale również Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Dyrekcja
szpitala wspólnie z lekarzami od kilku tygodni szuka najlepszego rozwiązania sytuacji,
ze szczególnym uwzględnieniem dobra najmłodszych Pacjentów.
Kolejne spotkanie
w powyższej
sprawie jest zaplanowane na poniedziałek 12 czerwca br.
Ni
ezależnie od rozmów wewnętrznych, dyrekcja szpitala pisemnie zwróciła się do wojewody
śląskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem konsultanta wojewódzkiego

ds
. chirurgii dziecięcej w celu omówienia sytuacji w całym województwie. Ponadto szpitalny
dział kadr i płac
wraz z zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi otrzymał zlecenie, aby w trybie
pilnym
sprawdzić dostępność lekarzy specjalistów na terenie całego kraju. Ze względu na trudną
sytuację
dopuszczamy również możliwość pozyskania specjalistów z zagranicy.
Ponadto
pragniemy nadmienić, że rezydentka Anna Kołodziejska nie została upoważniona ani
prz
ez dyrekcję szpitala, ani zgodnie z naszą wiedzą przez pozostałych lekarzy specjalistów
do wypowiadania się w
imieniu pracowników Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
Pogłoska
opublikowana przez rezydentkę Annę Kołodziejską wywołała niepotrzebną eskalację
emocji oraz szerzenie
się nieprawdziwych informacj


Łukasz Połatyński
p.o. Dyrektora Szpitala

Marcin Pakulski

p.o.
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *