„Innowacje w przemyśle wyrobów metalowych”


O perspektywach rozwoju branży metalowej dyskutowali eksperci ze świata nauki i biznesu na międzynarodowej konferencji „Innowacje w przemyśle wyrobów metalowych”. Była to inicjatywa Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa. Patronat objęła Grupa TAURON, lider na rynku energetycznym w Polsce. Konferencja poświęcona przemysłowi wyrobów metalowych odbyła się 15-17 czerwca 2023 r. w Zakopanem.

Punktem wyjścia do dyskusji była aktualna sytuacja polskiego i europejskiego sektora stalowego przedstawiona przez Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Pana Mirosława Motykę. Dzięki obecności przedstawicieli firm z branży możliwe było określenie kierunków partnerstwa, dla wdrażania innowacji, prac rozwojowych, doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Konferencja stanowiła jedno z najważniejszych spotkań w branży wyrobów metalowych. Wśród uczestników konferencji znajdowali się przedstawiciele renomowanych ośrodków naukowych, takich jak Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz instytuty badawcze z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Zagraniczne instytucje naukowo były reprezentowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Technicznego z Freibergu w Niemczech. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele firm z sektora wyrobów metalowych, zarówno firmy polskie, jak i z zagranicy, głównie Niemiec i Czech.

Efektem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a branżą metalową.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *