Absolutorium dla wójta gminy Mstów Tomasza Gęsiarza


Podczas obrad LIV Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 7 czerwca br. zostały podjęte uchwały: w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów – jest to nowy przepis, wynikający z Art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W myśl tych zapisów Wójt co roku (do dnia 31 maja) przedstawia radnym Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

W swoim wystąpieniu przed debatą Wójt Tomasz Gęsiarz podkreślał m.in.:

– Rok 2022 nie był łatwy dla samorządów: pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, rosnące ceny energii – to tylko niektóre z wydarzeń, które wpływały na funkcjonowanie gminy. Choć dziś wydaje się to bardzo odległe, to na początku 2022 r. obowiązywał jeszcze nakaz noszenia maseczek i nauka zdalna w szkołach. Zupełną nowością było też zaangażowanie gmin w wypłatę tzw. dodatku węglowego i w dystrybucję węgla.

Niemniej, udało się zrealizować praktycznie wszystkie cele, które były założone w budżecie gminy na 2022 rok. Zaplanowane inwestycje zostały zakończone lub są obecnie kontynuowane.

Rada Gminy Mstów jednogłośnie udzieliła wotum zaufania dla Wójta.

 

Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad absolutorium przedstawiono m.in.:

– pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mstów za 2022r.

– wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta,

– pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2022.

Źródło: Gmina Mstów

Foto: GM

DG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *