XIX Regionalne Forum Bibliotekarzy


,,Biblioteka – szczęśliwe miejsce pełne wyobraźni i kreatywności” to hasło XIX Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbyło się pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej, Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Forum miało miejsce w Audytorium Fizyki im. Profesora Szczepana Szczeniowskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 19 października 2023. Patronat medialny sprawowały czasopisma: “Głos Nauczycielski”, “Poradnik Bibliotekarza” i “Gazeta Częstochowska”.

 

 

Forum odbyło się w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych i zgromadziło bibliotekarzy bibliotek naukowych, pedagogicznych, publicznych, szkolnych.

Zgromadzonych powitała p. dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, a Forum otworzył JM Prorektor Politechniki Częstochowskiej ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

Wśród gości obecne były: p. Agnieszka Lipińska, główny specjalista w Referacie Kultury Wydziału Kultury i Sportu Miasta Częstochowy, p. Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz p. Edyta Książek, członek Zarządu Głównego ZNP i wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie. 

Podczas Forum dokonano podsumowania XI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli Bibliotekarzy “Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie”, który odbywa się pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach p. Jadwigi Aleksandry Rezler i organizowany jest przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach. Jury konkursu w składzie p. dr hab. Dagmara Bubel, przewodnicząca oraz członkinie p. Elżbieta Dudek oraz p. Marlena Badora z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca. Zdobyły je p. Iwona Tutak z Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie za cykl fotografii “MAJ z Poświatowską w Tygodniu Biblitek 2023” oraz p. Alina Grabna z Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie za kolaż “Biblioteczne Love Story”. Werdykt przedstawiła przewodnicząca Komisji p. dr hab. Dagmara Bubel. Nagrody, które ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach wręczył JM Prorektor Politechniki Częstochowskiej ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

 

Następnie p. Anna Hiller, koordynatorka kampani Cała Polska Czyta Dzieciom i nauczycielka bibliotekarka Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przedstawiła werdykt XVII Powiatowego Konkursu dla uczniów na prezentację multimedialną “Wszystko o bibliotece”, zorganizowanego pod patronatem p. Grzegorza Sikory Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Konkurs przygotowała Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie. Jury Konkursu: p. Izabela Bajor, przewodnicząca oraz członkowie p. Aneta Przybyłowicz i p. Ernest Pidzik z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie,  nagrodziło uczniów w dwu kategoriach:

 

– szkoły podstawowe:

 

wyróżnienie: Urszula Szymczyk – uczennica kl.7A Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, op. p. Anna Romianowska;

 

III miejsce: Paweł Radgowski – uczeń kl. 4B Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, op. p. Agnieszka Kowalczyk, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada;

 

II miejsce: Sonia Gościniak – uczennica kl. 8A Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, op. p. Anna Romianowska;

 

II miejsce: Zuzanna Nowak – uczennica kl. 6C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, op. p. Karolina Jakóbczyk-Zimny i  Jolanta Walas;

 

I miejsce: Maja Caban, Jakub Dąbrowski – uczniowie kl. 7D Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, op. p. Lidia Kapkowska, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada.

 

szkoły ponadpodstawowe:

 

I miejsce: Piotr Kościelak i Kacper Warchoł – uczniowie kl. I c TS i kl. III a BS Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie, op. p.  Alina Grabna i Anna Majchrzak.

 

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie, wreczyła pani inspektor Agnieszka Lipińska.

 

 Zgromadzeni w audytorium uczestnicy Forum wysłuchali następujących referatów:

 

– “Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej – Biblioteką bez barier” –  p. Marleny Badory z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej;

 

– “Biblioteka uczy, bawi, inspiruje” – p. Anny Hiller, p. Anny Dąbrowskiej  z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN “WOM” w Częstochowie;

 

– “Weekendowe spotkania z mangą w bibliotece” – p. Beaty Grzanki, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie;

 

– “Twórcza biblioteka” –  p. Aliny Grabnej z Zespołu Szkół Samochodowych, p. Izabeli Sitek, p. Miłosławy Pasternak, p. Renaty Sowady ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

 

Forum towarzyszyła wystawa materiałow bibliotecznych przygotowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej. Uczestnicy otrzymali “Głosy Nauczycielskie”.

 

XIX Regionalne Forum Bibliotekarzy zorganizowali: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Forum powstało przy współpracy: Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie.

Konferencje prowadziły: Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Skół Polskich i Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach i Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie.

 

Informacje nt. Forum, a także materiały konferencyjne, dostępne są na stronie Forum: https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/p/regionalne-forum-bibliotekarzy-w.html. Informacje też w fotorelacji: https://sway.office.com/5MkfGgfBqt6OesWv?ref=email i  na stronie Urzędu Miasta Częstochowy https://www.czestochowa.pl/biblioteka-szczescie-wyobraznia-kreatywnosc.

 

Anna Hiller, Anna Dąbrowska, Alina Grabna i Renata Sowada,

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *