Kolejna edycja konkursu plastycznego. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”


Po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych  do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:

  • Kategoria A – 3–5 lat,
  • Kategoria B – 6–7 lat,
  • Kategoria C – 8–9 lat,
  • Kategoria D – 10–11 lat,
  • Kategoria E – 12–14 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu (tekst na https://www.wfosigw.katowice.pl/).
  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
  2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2023 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2023 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

RED

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *