Nowy rok szkolny w Rększowicach


1 września 2022 roku w Rększowicach w gminie Konopiska  uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączono z obchodami 110-lecie powstania szkoły. Z tej okazji list gratulacyjny dla całej społeczności szkoły na ręce dyrektor Edyty Pawlak, przesłał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński. 

Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński

 

Rększowice, 1 września 2022 r.

 

Szanowna Pani

mgr Edyta Pawlak

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach

im. Tadeusza Kościuszki

 

Wielce Szanowni Państwo! Drogie Dzieci!

 

Jubileusz 110-lecia Państwowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach jest doskonałą okazją do wspólnego celebrowania ponadwiekowej historii Szkoły, ale przede wszystkim do wyrażenia podziękowań za wysiłek i trud, jaki kolejne pokolenia nauczycieli i pedagogów wkładały w kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi, formowanie charakterów swoich wychowanków oraz rozwijanie patriotycznych postaw i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i sąsiedzkiej wspólnoty.

Szkoła Podstawowa w Rększowicach jest najstarszą szkołą w Gminie Konopiska, powstała w czasach, gdy polski naród był już silnie przejęty przygotowaniami do niepodległościowego czynu i wyzwolenia spod jarzma zaborców. Od początku swego istnienia Szkoła
w Rększowicach stanowiła placówkę szerzenia oświaty i kultury polskiej, rozwijania serdecznych uczuć do ziemi rodzinnej i do umiłowanej Ojczyzny. Kolejni kierownicy szkoły, ambitna kadra nauczycielska, zaangażowani w życie szkoły rodzice, przez lata budowali wizerunek szkoły przyjaznej dziecku, szkoły stale rozwijającej się i podnoszącej swój status i prestiż w społeczeństwie. Trzeba podkreślić – czego szczerze gratuluję – że placówka w swojej historii może poszczycić się wieloma sukcesami uczniów, kultywowaniem tradycji szkolnych i lokalnych, a nade wszystko wybitnymi absolwentami, wśród których są lekarze, prawnicy, oficerowie straży pożarnej, żołnierze, przedsiębiorcy, pracownicy samorządowi, nauczyciele. Pięcioro nauczycieli to absolwenci rększowickiej podstawówki i dzięki im za to, że powrócili do swej szkolnej macierzy.

Szanowni Państwo! W tym dniu, tak bardzo ważnym dla całej społeczności, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu serdecznie winszuję dokonań wychowawczych oraz zaangażowania w kontynuowanie patriotycznych tradycji i ideałów, wypracowanych, tu w Rększowicach, przez lata historii Szkoły. Wszystkim Państwu życzę entuzjazmu, nieustających twórczych inspiracji w przekazywaniu wiedzy oraz satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.

A Wam, Drodzy Uczniowie, pragnę życzyć, aby nauka zawsze była dla Was ustawiczną przygodą, która pozwoli z otwartym umysłem i odważnym sercem iść przez życie i wytyczać sobie kolejne cele do realizacji. Niech Wasz Patron Tadeusz Kościuszko – wielki, polski patriota i człowiek wielu umiejętności, który wyprzedzał swoje czasy i przywiązywał wielkie znaczenie do etosu wolności – będzie dla Was wzorem mądrości, męstwa i szlachetności.

Szanowni Państwo! Dziękuję za zaproszenie na jubileuszową uroczystość Szkoły i proszę – za pośrednictwem listu – przyjąć najszersze wyrazy szacunku i podziękowanie za tak wspaniałą pracę i jednocześnie – zapewnienie o mojej nieustającej sympatii i pamięci.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Szymon Giżyński

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *