Konkurs z serii: „Motywy przyrodnicze w ubiorze” w „Reymoncie”


13 czerwca br. w budynku częstochowskiego Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława  Stanisława Reymonta przy ul. Krakowskiej w Częstochowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu pt. „Rzeka Warta poznania warta”, w ramach stałego cyklu „Motywy przyrodnicze w ubiorze”. Wydarzenie było współorganizowane z Ligą Ochrony Przyrody Oddziałem w Częstochowie. W konkursie brali udział przedstawiciele szkół podstawowych oraz średnich, a także osoby dorosłe.

 

Spotkanie zostało otwarte przemówieniem dyrektora szkoły, Dariusza Zająca, który przywitał zgromadzonych gości wraz z jury konkursu. Prowadząca uroczystość, Beata Pusz, prezes Zarządu LOP w Częstochowie, podziękowała za uczestnictwo w konkursie, a jednocześnie gratulowała laureatom. Z kolei przewodnicząca miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego przedstawiła prezentację, swojego autorstwa, dotyczącą rzeki Warty.

Celem konkursu było:
– zachęcenie do obserwacji zależności pomiędzy obecnością rzeki w krajobrazie a różnorodnością gatunkową oraz formami rzeźby terenu,

– udokumentowanie walorów przyrodniczych rzeki i doliny Warty,

– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i korzystnych dla człowieka,

– budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz szacunku do przyrody,

– rozwijanie uzdolnień artystycznych i wyobraźni poprzez tworzenie własnych projektów,

– poszukiwanie inspiracji twórczych w otaczającym krajobrazie.

Wpłynęło w sumie 75 prac, spośród których liczne nagrody i wyróżnienia otrzymały:
Szkoły podstawowe

I miejsce

ZUZANNA SZCZERBA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

opiekun Pani Jolanta Nowak

 

I miejsce

BIORN SZMERDT

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

opiekun Pani Monika Marczyk

 

II miejsce

ALICJA ŚCIEBURA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

opiekun Pani Izabela Śledziona

 

II miejsce

ZOFIA KURDYBELSKA

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie

opiekun Pani Anita Liszewska

 

III miejsce

ALEKSANDRA KOWALCZYK

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie

opiekun Pani Katarzyna Kowalik – Szkutnik

 

III miejsce

DOMINIKA WITOŃ

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie

opiekun Pani Anita Liszewska

 

III miejsce

SZYMON SZKUTNIK

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie

opiekun Pani Anita Liszewska

 

III miejsce / wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

ZOFIA SROKA

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

opiekun Pani Grażyna Radomska

 

III miejsce / wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

ALEKSANDRA MAKLES

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

opiekun Pani Małgorzata Rapalska

 

Wyróżnienia:

 

ANNA SZYMALA

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

opiekun Pani Ilona Nawrot

WIKTORIA ZMORA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

opiekun Pani Izabela Śledziona

 

wyróżnienie zbiorowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie

YANA DYKA

MAJA LEGĘZA

MARTA SAPIS

MONIKA SZKLARSKA

MARIA TEPERSKA

OLIWIA WOJCIECHOWSKA

opiekun Pani Anna Langier

 

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce

KLAUDIA ADAMCZYK

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

opiekun Pani Beata Pusz

 

II miejsce

MAJA GRZELIŃSKA

Zespół Szkół nr 3, III Liceum Ogólnokształcące w Kłobucku

opiekun Pani Joanna Foszner

 

III miejsce

ANGELINA TISHCHUK [TISZUK]

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

opiekun Pani Beata Pusz

 

Wyróżnienia

 

KRZYSZTOF PRZYGODA

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

opiekun Pani Barbara Wcześniak

 

INGA KRAWCZYK

III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

opiekun Pani Anetta Górnicka

 

ROKSANA JELONEK

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

opiekun Pani Agnieszka Makieła

 

Osoby dorosłe

wyróżnienia

Pani MARTYNA RESLER

Pani ANNA KOWALSKA

 

 

 

NORBERT GIŻYŃSKI
Foto. Norbert Giżyński

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

Podziel się:

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *