Granty Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” przyznane


Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” już po raz 14. przyznała granty finansowe organizacjom pozarządowym i placówkom oświatowym w ramach konkursu „Fabryka Pomysłów”. Tegoroczna edycja poświęcona jest projektom z obszaru ochrony środowiska i klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Tegoroczny konkurs Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” został ogłoszony w nowej, zmienionej formule jako „Fabryka Eko Pomysłów”. Do udziału w konkursie zaproszono organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne, które będą mogły zrealizować ciekawe inicjatywy wspierające środowisko i klimat oraz zrównoważony rozwój, a przede wszystkim wpisujące się w potrzeby lokalnych społeczności.

W tym roku projekty zgłoszone w konkursie ubiegały się o wsparcie w wysokości 10 tys. zł każdy. Docelowo, finansowanie przyznano 13-tu wnioskom, dotyczącym m.in. budowania i promowania świadomości ekologicznej, ochrony i zachowania bioróżnorodności, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, promocji koncepcji zielonej ekonomii i gospodarki obiegu zamkniętego, a także zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.

Dzięki tegorocznej edycji konkursu „Fabryka Pomysłów” szansę na zrealizowanie ma aż pięć ciekawych projektów w miejscowościach znajdujących się w pobliżu Cementowni Rudniki, należącej do Cemex Polska. W niedaleko położonym zrekultywowanym kamieniołomie Lipówka zaplanowano wydarzenie pod tytułem „Eko ludki na Lipówkowym Szlaku”, które będzie miało formę międzypokoleniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej. Uczestnicy poznają florę i faunę tego miejsca, wezmą udział w spacerze na orientację oraz zintegrują się przy wspólnym posiłku.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie zaplanował realizację gry edukacyjnej “Naturalne budowanie”, dla inżynierów, techników budownictwa oraz młodzieży kształcącej się w tym zawodzie. Projekt zostanie oparty na zasadach gry terenowej z elementami wykorzystywanymi w escape room. Efektem końcowym będzie zaplanowanie budowy obiektu z zagospodarowaniem terenu, z jak największym zachowaniem jego bioróżnorodności, co w kreatywny sposób pokaże uczestnikom jak właściwie projektować z poszanowaniem otaczającej nas natury.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach zorganizuje warsztaty „Natura – nasze wspólne dobro”, które mają na celu zachęcić uczestników do zmiany nawyków związanych z oszczędzaniem wody i energii. Skierowana do uczniów inicjatywa uwrażliwi ich na kwestie związane z energią, odnawialnymi źródłami energii i fotowoltaiką oraz pozwoli poszerzyć wiedzę na temat znaczenia wody i konieczności jej oszczędzania.

Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” z Zawady zaplanowało utworzenie ścieżki edukacyjnej łączącej miejscowość Zawada z nabrzeżem rzeki Warty. Przy ścieżce znajdą się miododajne drzewa i krzewy, zakupione zostaną budki lęgowe dla ptaków występujących w okolicy, a także hotele dla owadów. Uzupełnieniem projektu będzie ustawienie tablic o tematyce ekologicznej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rędzinach postanowił w innowacyjny sposób uwrażliwić przedszkolaków na kwestie związane z pszczołami. W ogrodzie przedszkolnym powstanie Zielony Zakątek dla owadów, a dzięki nowatorskim rozwiązaniom maluchy będą miały możliwość eksperymentowania, badania oraz poszerzania wiedzy na temat pszczół.

– Każdego roku staramy się dostosowywać formułę naszego konkursu do potrzeb społeczności lokalnych, jednocześnie realizując cele statutowe Fundacji. W tym roku uznaliśmy, że kluczowe obszary na których chcemy się skoncentrować, to ochrona środowiska i klimatu oraz bioróżnorodność. Mamy głęboką nadzieję, że nasze wsparcie pozwoli zmniejszyć skutki oddziaływania człowieka na środowisko i poprawić jakość życia choćby w skali społeczności lokalnych, które wspieramy – mówi Agnieszka Rutkowska, Członkini Zarządu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

 

O Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”

Konkurs grantowy „Fabryka Pomysłów”, koordynowany przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość” jest organizowany od 2009 roku. Z oferowanego wsparcia skorzystało do tej pory 270 projektów, które otrzymały finansowanie na kwotę ponad 2,2 mln zł. Realizowane z pomocą grantów inicjatywy pozwoliły zaangażować i wesprzeć ponad 850 tys. osób ze społeczności lokalnych zamieszkujących okolice zakładów należących do Cemex w Polsce.

Celem Fundacji jest wspieranie i współtworzenie inicjatyw społecznych, podejmowanych w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne Cemex – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw.

Działalność Fundacji wpisuje się w realizację Globalnej Strategii Wpływu Społecznego Cemex oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

O Cemex

 

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *