Działaj z młodzieżą i zmieniaj świat!


Instytut Korfantego ponownie znalazł się w gronie operatorów rządowego programu Bardzo Młoda Kultura! To doskonała wiadomość dla osób, organizacji i instytucji, które w kreatywny sposób chcą zmieniać swoją najbliższą okolicę. Chęć udziału w programie można zgłaszać do 2 lipca.

Instytut Korfantego w naszym regionie znany jest z licznych działań i współpracy ze stowarzyszeniami i zespołami regionalnymi. Teraz, dzięki kolejnej edycji Bardzo Młodej Kultury, której operatorem w województwie śląskim jest Instytut Korfantego, otwierają się kolejne możliwości współpracy na naszym terenie.

– Instytut Korfantego w latach 2016-2021 był operatorem programu w województwie śląskim. Niezliczone zebrane doświadczenia z tego okresu, stojące za koncepcją i planem na kolejne 3 lata wdrażania programu w regionie, przekonały Narodowe Centrum Kultury, by ponownie zaufać nam i powierzyć realizację zadania w naszym województwie – mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu.

Co to jest Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura to platforma na rzecz rozwoju młodego pokolenia w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w zrównoważonym środowisku, skierowana do animatorów kultury, młodzieży, nauczycieli, twórców, samorządowców, lokalnych liderów i aktywistów oraz przedstawicieli instytucji kultury i NGO, szkół, samorządów, ale też artystów, reprezentantów nieformalnych grup młodzieżowych.

Celem zadania jest wsparcie lokalnych partnerstw w niezawodowej edukacji młodzieży na rzecz podmiotowego jej uczestnictwa w kulturze, budowanie regionalnej sieci organizacji i ludzi wokół młodzieżowego zaangażowania i aktywności, aby wzmocnić sprawczość tej grupy wiekowej.

– W ramach programu opowiadamy o kulturowym bogactwie, inspirujemy, integrujemy i wspieramy ludzi, idee, działania – by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość – komentuje Maciej Zygmunt, koordynator programu w województwie śląskim.

Co ważne, udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Instytut sfinansuje pełny udział uczestników w procesie edukacyjnym, a potem przeznaczy fundusze na realizację zaprojektowanych inicjatyw, podejmowanych z młodzieżą i na jej rzecz.

Doświadczenie w terenie

W poprzednich latach dzięki wsparciu Instytutu Korfantego w ramach Bardzo Młodej Kultury w naszym regionie zrealizowano szereg wydarzeń kulturalnych i projektów animacyjnych.

W 2021 r., wspólnie z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu oraz miejscowymi aktorami-amatorami, Instytut stworzył widowisko słowno-muzyczne pn. „Jak Lubliniec do Polski wrócił”, upamiętniające rok 1921 – szczególny w historii całego Śląska oraz Lublińca. Podczas widowiska zaprezentowano zbiór wspomnień, zdjęć z tego czasu, ale i powstańczych pieśni, ubranych w sceniczną formę. Ważnym aspektem tej inicjatywy było to, że w procesie powstawania scenariusza uczestniczyli uczniowie.

W Częstochowie w 2020 roku zrealizowano projekt “Twórcy dźwięków”, którego założeniem było zwrócenie uwagi i uświadomienie uczestnikom tego, czym jest wartość intelektualna, jak wygląda proces tworzenia i nagrywania muzyki, czym jest praca kompozytora, muzyków, realizatora dźwięku. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach wokalnych, które przygotowały ich do nagrania w studio cyklu utworów częstochowskiego kompozytora Wojciecha Łukaszewskiego pt. „Siedem piosenek dla dzieci”.

Kolejny częstochowski projekt pt. „Sztuka przez dotyk” zakładał organizację warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących w Miejskiej Galerii w Częstochowie wraz z Polskim Związkiem Niewidomych. Zorganizowano 4 popołudniowe sesje warsztatowe, podczas których animatorzy, artyści z Pracowni Artystycznej „Wielokropka” wraz z uczestnikami pracowali nad koncepcjami dzieł plastycznych.

W ramach projektu „Kulturowa Spiżarnia – autyzm, artyzm, autentyzm” w Lelowie, Białej Wielkiej, Bogumiłku odbyły się trzy warsztaty: warsztaty malarskie połączone z wizytą w pracowni malarza, warsztaty pt. „Barwy natury” – malowanie rękami i warsztaty z zakresu sztuki ludowej – rękodzieło oraz wystawa w GOK w Lelowie podsumowująca i pokazująca przebieg projektu, dodatkowo połączona z mini warsztatami dla dzieci. Celem projektu było zwiększenie integracji dzieci niepełnosprawnych z własnym środowiskiem, zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym wsi, zachęcenie do własnej aktywności twórczej.

Kolejny projekt – „Tak wiele potrafimy – pomysłowe niteczki i podróże w czasie” – bazował na serii działań z zakresu rękodzieła artystycznego i choreoterapii. Przeznaczony był dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas trwania projektu 16 uczniów i 4 rodziców zapoznało się z historią tkactwa, procesem tkania bransoletek na krośnie oraz nauczyło się podstawowych kroków jednego z regionalnych tańców. Realizacja projektu pozwoliła dzieciom nauczyć się samodzielnego wytwarzania bransoletek na małych, prostych krosnach. Dzieci odkryły sposób na praktyczne wykorzystanie metod tkackich w postaci samodzielnego lub z pomocą osoby dorosłej wykonania bransoletek na krośnie. Taniec ludowy wniósł dodatkową wiedzę na temat muzyki, dał radość z wspólnego tworzenia i kreowania siebie poprzez ruch.

Kolejna szansa

W 2023 roku ponownie otwiera się szansa na otrzymanie dofinansowania ciekawych inicjatyw w naszej okolicy. Chętnych zapraszamy na stronę www.instytutkorfantego.pl i do kontaktu z pracownikami Instytutu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *