Fundusz Ochrony Środowiska pomaga usunąć toksyczne odpady z ul. Filomatów


Od kilku lat zalegające przy ul. Filomatów w Częstochowie niebezpieczne, nielegalne odpady wreszcie zostaną usunięte. Na ich  utylizację 10,3 mln zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  wcześniej 27,4 mln zł przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.   

NFOŚiGW przyznał niedawno miastu dotację w kwocie 27,44 mln. zł (40% szacowanych kosztów zadania). Teraz  WFOŚiGW w Katowicach przyznał Częstochowie kolejną dotację ze środków regionalnych na usunięcie odpadów z ul. Filomatów  – w kwocie 10,29 mln zł (15% przewidywanych kosztów).

Środki zostały przyznane zgodnie z zasadami programu „Usuwania porzuconych odpadów”. Warunkiem uzyskania wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu było wcześniejsze przyznanie dotacji z Narodowego Funduszu.
Sumarycznie dotacja w wysokości 37,73 mln zł pozwoli na ponad 55-procentowe sfinansowanie (w formie refundacji) całej operacji usunięcia i unieszkodliwienia odpadów pozostawionych w prywatnych poprzemysłowych halach. Cześć kwoty będzie musiało dołożyć miasto.   Według szacunków całkowite koszty usunięcia zagrożeń spowodowanych przestępczą działalnością i nielegalnym składowaniem odpadów przy ul. Filomatów mogą sięgnąć 68,6 mln zł. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu, który wkrótce ogłosi miejska spółka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.  

Miasto, jak deklaruje, ma zabezpieczoną w tegorocznym budżecie kwotę na rozpoczęcie procesu transportu i unieszkodliwienia odpadów i chce w tym roku wywieźć przynajmniej taką ilość odpadów, która pozwoli na sprawne przeprowadzenie załadunku i transportu kolejnych partii odpadów. Ze środków uzyskanych dotacji miasto będzie mogło skorzystać w 2024 r. – po rozpoczęciu procesu unieszkodliwiania odpadów.

Przypomnijmy, że problem składowiska toksycznych odpadów przy ul. Filomatów w Częstochowie (na terenie dawnego Wełnopolu), zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców, nagłaśniamy od października 2019 roku. W wyniku prokuratorskiego śledztwa sprawa trafiła wreszcie na wokandę. W środę 10 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces odpowiedzialnych za złożenie niebezpiecznych śmieci.

Radny Piotr Wrona alarmuje Wojewodę Śląskiego w sprawie składowiska przy ul. Filomatów

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *