Earth’s Friends – Projekt edukacyjny z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach


13 czerwca br. Gmina Opatów poinformowała, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach (a dokładnie uczniowie klasy VII wraz z nauczycielką języka angielskiego Panią Beatą Strzelec) właśnie zakończyli realizowany w tym roku szkolnym projekt edukacyjny English Teaching Activities  (ETAs) w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Ścieżka ta skierowana jest do małych szkół z terenów wiejskich, dotyczy projektów językowych realizowanych w ciekawej, niebanalnej formie w oderwaniu od  szkolnych ławek i książek, o czym pisaliśmy już z początkiem roku szkolnego. Jako, że jesteśmy szkołą wiejską, wpisujemy się w ramy wymogów tej ścieżki i mogliśmy starać się o grant, w tym roku skupiający się wokół tematyki ekologicznej. Starania o pozyskanie grantu do realizacji projektu zatytułowanego Earth’s Friends ( Przyjaciele Ziemi ) zakończyły się sukcesem. Otrzymany grant przeznaczony został na realizację zajęć z młodzieżą oraz zakup niezbędnych materiałów rzeczowych.

 

Podczas realizacji projektu uczniowie nie mieli czasu na nudę. Uczestniczyli w szeregu zajęć nie tylko w budynku szkoły, ale i na podwórku szkolnym, w lesie oraz podczas wycieczek rowerowych, pieszych czy wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego.  Podczas zajęć uczestnicy projektu przede wszystkim rozwijali swoje umiejętności językowe, a zwłaszcza umiejętność komunikacji, uświadamiali sobie i innym potrzebę troski o naszą planetę, ale także uczyli się współpracy w grupie, rozwijali kreatywność, postawę tolerancji. Podczas realizacji różnych zadań projektowych poznawali sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK, programów komputerowych i narzędzi multimedialnych.  Powstały mówiące awatarki przedstawiające każdego ucznia, propozycje na logo naszego projektu, a także samodzielnie stworzone gry komunikacyjne. Przygotowane zostało przedstawienie Czerwony Kapturek w wersji anglojęzycznej. Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z native speakerami, a także w konkursach języka angielskiego o tematyce ekologicznej. Powstały zakładki do książek z walorami przyrodniczymi naszej okolicy, a na szkolnych korytarzach pojawiły się kosze do segregowania śmieci z samodzielnie wykonanymi pięknymi etykietami ułatwiającymi segregowanie odpadów. Realizując założone cele uczniowie brali udział w wielu grach i zabawach plenerowych, w escape roomach w wersji anglojęzycznej, grach językowych na różnych platformach internetowych, w konkursach: piosenki angielskiej i ekologicznym z okazji Dnia Ziemi. Realizowana ścieżka była również mocno rozwojowa dla nauczycielki – opiekunki projektu, która uczestniczyła w cyklu inspirujących szkoleń.

Praca metodą projektu jest niewątpliwie jedną z wartościowszych, umożliwiających rozwijanie uczniom skrzydeł, na wielu płaszczyznach. Pozwala łączyć różne dziedziny, a uczniom wykazać się talentami i umiejętnością pracy w zespole. Integruje grupę, a nauczycielowi umożliwia lepsze poznanie uczniów. Osiągnięcie tych  założeń było możliwe dzięki realizacji projektu Earth’s Friends. Projekt w znacznym stopniu rozwinął kompetencje językowe uczniów, ukształtował wiele ważnych umiejętności, a przy okazji podejmowanych działań proekologicznych sprawił, że każdy z uczestników może się określić jako przyjaciel Ziemi.

Źródło: Gmina Opatów

Foto: GO

DG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *