„Zielona Przestrzeń” w Rzerzęczycach


Gmina Kłomnice otrzyma dofinansowanie na utworzenie „zielonej przestrzeni” w miejscowości Rzerzęczyce. Obszar objęty projektem to ogólnodostępny park, który zajmuje teren o powierzchni ok. 21 116 m2 .

 

Głównym celem projektu jest rewaloryzacja przestrzeni parku  poprzez uzupełnienie funkcjonalne i podniesienie standardu istniejącej oferty dla mieszkańców gminy  poprzez utworzenie miejsca integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Założenie ma na celu pomóc w rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy oraz zapewnić alternatywę dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Na ten cel Gmina otrzyma 250 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ze względu na stan zieleni na terenie konieczne jest podjęcie działań polegających na zajęciu się samosiejkami oraz zaniedbanym starodrzewem. Dodatkowo założenia dotyczące parku wymagają prac związanych z nasadzeniami, celem uzyskania odpowiedniej funkcjonalności parku, w tym wytyczenie ścieżek do przemieszczania się oraz miejsc integracji.

W  ramach przestrzeni zostaną uzyskane następujące funkcjonalności:
– trasa biegowa – powstanie przyjazna przestrzeń dla osób uprawiających sport,
– ciąg pieszo-jezdny – na obszarze od zjazdu z ul. Skrzydlowskiej do samego parku – pozwalający na korzystanie z rowerów oraz spacerów,
– ścieżki piesze – umożliwiające spacery na terenie parku
– punkt centralny altana – umożliwiająca organizowanie wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców Gminy.

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *