Dom Księcia znowu wystawiony do sprzedaży. Tym razem cena wywoławcza 5 mln zł


Miasto chce zainteresować potencjalnych inwestorów zakupem położonej w centrum miasta nieruchomości w drodze rokowań. Cena wywoławcza to 5 mln zł, a na zgłoszenie chęci udziału jest czas do 12 września.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa wraz z kopią dowodu wpłaty zaliczki (w wysokości 1 mln zł) i wypełnionym oświadczeniem trzeba będzie złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 do 12 września 2023 r. do godz. 10.00 z dopiskiem: Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości „Dom Księcia”. Wpłaty zaliczki będzie można dokonać na rachunek bankowy miasta najpóźniej do 11 września.
Rokowania – w przypadku zgłoszeń – zostaną przeprowadzone 15 września 2023 r. o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Rokowania będą ważne jeżeli wpłynie przynajmniej jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu rokowań.

W ogłoszeniu dostępne są wszystkie niezbędne informacje na temat nieruchomości oraz procedury rokowań, na którą miasto zdecydowało się po trzech przetargach na sprzedaż Domu Księcia, w których nie było ofert kupna. Jest to tryb przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli rokowania zakończą się rozstrzygnięciem, akt notarialny kupna – sprzedaży powinien zostać zawarty najpóźniej do 15 grudnia.

Dom Księcia 
położony jest w blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego. Okazały budynek jest zlokalizowany pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego.
Całkowita powierzchnia użytkowa Domu Księcia wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura – 55 242 m3.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.
Od kilku lat jest wyłączony z użytkowania i znajduje się w ofercie inwestycyjnej miasta.


Fot. Domu Księcia – Łukasz Kolewiński (UM)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *