Dobre rządzenie i dobra współpraca przynoszą dobre efekty


Rozmowa z wójtem Gminy Mykanów Dariuszem Pomadą

 

Szanowny Panie Wójcie, podsumujmy ubiegły rok, który był  w Gminie Mykanów obfity w inwestycje. Przypomnijmy, co udało się Państwu zrealizować w 2022 roku?

– 29 czerwca 2022 roku na sesji rady gminy radni udzielili mi jednogłośnie absolutorium za ubiegły rok. To olbrzymia satysfakcja.

To był bardzo dobry rok dla gminy Mykanów. Projekcie budżetu mieliśmy zaplanowane dochody wysokości blisko 80 milionów złotych. W trakcie roku dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na inwestycje i funduszom na wypłaty świadczeń socjalnych i dodatku węglowego dochody zwiększyły się do kwoty blisko 102 miliony złotych. Z kolei planowane wydatki z kwoty 86 milionów wzrosły do 104,5 milionów. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy ponad 20 milionów złotych. Mimo tak dużej kwoty wydatków udało się zmniejszyć zadłużenie gminy o 3,5 miliona złotych oraz wypracować nadwyżkę w kwocie ponad 12,9 milionów złotych.

Dzięki rządowemu wsparciu z Polskiego Ładu budowaliśmy kanalizację w Wierzchowisku za ponad 5,3 mln zł. Budowa została zakończona w czerwcu bieżącego roku. Całkowita wartość to 9 mln 800tys. zł w tym z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 9 mln 200 tys. zł.

Na przebudowę dróg w Lubojence wydaliśmy ponad 2,3 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z Polskiego Ładu dla miejscowości popegeerowskich. Dofinansowanie rządowe wyniosło 98%.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy 50 % środków na budowę drogi w Radostkowie. Koszt całkowity inwestycji to 4,8 mln zł. Z funduszy europejskich z poprzedniej perspektywy finansowej (w ramach RIT) wykonaliśmy modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Starym Broniszewie ( za blisko 200 tys. zł), w Ośrodku Zdrowia w Borownie (346 tys. zł) oraz wymieniliśmy wszystkie okna i drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubojnie (460 tys. zł).

W 2022 r. zrealizowaliśmy pierwszy etap  rozbudowy oświetlenia ulicznego. Za kwotę 550 tys. zł. Ustawiliśmy 72 nowe lampy ledowe.

Wykonaliśmy wiele drobniejszych prac finansowanych z budżetu gminy lub w ramach funduszu sołeckiego.

Również obecny rok to czas rozwoju, sporo się przecież dzieje za sprawą  wparcia z rządowego programu Polski Ład. Co Gmina już wykonała i co wykona w 2023 roku?

– Z pozyskanych pieniędzy z Polskiego Ładu kontynuujemy inwestycje rozpoczęte jeszcze w 2022 roku. Jak już wspomniałem w czerwcu zakończyliśmy budowę kanalizacji w Wierzchowisku. Obecnie rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Nowej w Czarnym Lesie. Za 2 miliony 800 tys. zł zostanie wybudowana kanalizacja z pompownią ścieków oraz droga z odwodnieniem i nawierzchnią asfaltową. I również ta inwestycja otrzymała wsparcie z Polskiego Ładu w kwocie 2,5 mln zł.

Rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły w Wierzchowisku. Wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Z Polskiego Ładu pozyskaliśmy kwotę 8 mln 700 tys. zł. Ponieważ Wierzchowisko jest największą miejscowością w gminie i już dzisiaj mamy w każdym roczniku podwójne klasy, zasadnym było przystąpienie do rozbudowy szkoły. W pierwszym etapie do istniejącego budynku szkoły dobudujemy 10 nowych sal lekcyjnych, pokoje dla dyrektora i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski, nowoczesne szatnie i pracownie : sensoryczną, logopedyczną, psychoterapeutyczną. Wybudujemy nową kotłownię, która będzie ogrzewała stary i nowy budynek. W programie funkcjonalno-użytkowym w drugim etapie jest zaplanowana budowa nowoczesnej sali gimnastycznej z widownią oraz z rozsuwaną sceną,  z oświetleniem i nagłośnieniem.

W sierpniu zakończy się budowa nowego Przedszkola w Starym Cykarzewie. Inwestycja będzie kosztowała blisko 5 mln zł. Z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wydaliśmy na nią ponad 1,5 mln zł. A na oddział żłobkowy z programu Maluch Plus pozyskaliśmy blisko 500 tys. zł oraz 400 tys. zł na wyposażenie i pensje dla obsługi.

Wyłoniliśmy wykonawców nakładek asfaltowych w Rusinowie, ul. Szkolnej w Czarnym Lesie, ul. Leśnej w Starym Cykarzewie, ul. Strażackiej i Gruszowej w Lubojnie oraz ul. Słonecznej w Wierzchowisku.

Podpisaliśmy umowę na budowę Świetlicy- Domu Wiejskiego w Kuźnicy Lechowej. Za kwotę  już w maju 2024 r. mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń.

Realizujemy drugi etap budowy oświetlenia w gminie. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i przystąpił do pracy. Grabówka Cykarzewska, Kuźnica Kiedrzyńska i Borowno to miejscowości, w których pojawią się 44 nowe  lampy halogenowe do oświetlenia ulicznego. Koszt to 326 tys. zł.

Jak wysokim wsparciem zewnętrznym możecie się Państwo pochwalić?

– Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2 mln700 tys. zł na inwestycje i 4 mln 450 tys. zł na budowę kanalizacji oraz 500 tys. na drogę w Lubojence (RFIL dla miejscowości popegeerowskich). Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy łącznie olbrzymią kwotę – ponad 30 milionów złotych. A przed nami jeszcze kolejne edycje, w których będziemy uczestniczyć.

Pana oczkiem w głowie jest kultura i to w szerokim spektrum. Orkiestra Dęta i Centrum Kultury odnoszą sukcesy w kraju. Na to wszystko potrzebne jest konkretne wsparcie finansowe. Kto i w jakim wymiarze pomaga Państwu w tym dziele?

– Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Muzyki i Tańca czyli młodzieżowej orkiestry dętej i 5 grup mażoretek oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wydajemy rocznie ponad milion złotych. Startujemy w różnych konkursach i programach ogłaszanych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana ministra Szymona Giżyńskiego i udało się pozyskać tylko w tym roku środki na działanie orkiestry wysokości 70 tys. zł oraz 45 tys. dla mażoretek. Ponadto z ministerstwa uzyskaliśmy dofinansowanie wysokości 100 tys. zł na wyjazd orkiestry do USA. Natomiast GOKiS otrzymał z ministerstwa ponad 40 tys. na swoją działalność.

Jak Gmina wspiera sport i promocję rekreacji i sportu wśród mieszkańców?

– Bieżącym roku na sport i zajęcia rekreacyjne planujemy wydać ponad 400 tysięcy zł. Z tych pieniędzy znacznej mierze korzystają kluby sportowe i stowarzyszenia. Organizujemy marsze nordic walking, bardzo popularne rajdy rowerowe, konkursy, zawody sportowe oraz różnorodne turnieje. We współpracy ze stowarzyszeniem „Razem na wyżyny” wytyczamy trasy rowerowe i budujemy ścieżki rowerowe. Chcemy nimi objąć całą gminę.

W ostatnim czasie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Mykanów wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, proszę przypomnieć ile ich było w ostatnich pięciu latach.

– Od 2015 roku, odkąd sprawuję funkcję wójta, zakupiliśmy 6 nowych samochodów strażackich. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych parlamentarzystów, którzy pomogli w pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz województwa. W połowie lipca jednostka OSP Radostków odbierze nowy średni samochód bojowy, który został zakupiony za kwotę 1 milion 240 tys. zł. W tym wsparcie rządowe wysokości 450 tys. zł.

Na ten cel również Gmina przekazuje spore kwoty, w trosce o to, aby strażacy mogli ratować ludzi i ich dobytek korzystając z dobrego i nowoczesnego sprzętu. Jak to wsparcie kształtuje się w ostatnich latach?

– Jeszcze w poprzedniej kadencji przeprowadziliśmy termomodernizację strażnic ochotniczych straży pożarnych. Obecnie dzięki rządowemu wsparciu straże pożarne moją bardzo dużo środków na sprzęt i wyposażenie gmina corocznie w budżecie zabezpiecza ponad pół miliona złotych na ich funkcjonowanie. Szczególnie Jestem wdzięczny za ich zaangażowanie i pracę. Nasi strażacy zabezpieczają również zimowe utrzymanie dróg ponieważ na większości samochodów strażackich montowane  są pługi do odśnieżania ulic.

Gmina Mykanów słynie także ze świetnie funkcjonujących grup promujących kulturę ludową, tu prym wiodą Koła Gospodyń Wiejskich. Co najbardziej w ich działalności cieszy Pana i satysfakcjonuje? Jak rozwijają się grupy senioralne w Gminie Mykanów?

– Najbardziej cieszy to, że tych grup ciągle przebywa. Obecnie na terenie gminy działa już 13 kół KGW, emerytów i rencistów, seniorów i podobnych stowarzyszeń. Panie i panowie kultywują tradycję ludową, obrzędy, prowadzą zajęcia teatralne, kulinarne dla dorosłych i dla dzieci. Aktywnie włączają się w organizację imprez na terenie gminy a najczęściej same są ich organizatorami. Dzięki wsparciu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają finanse na swoją działalność a gmina wspiera ich na miarę swoich możliwości.

Jak duże środki Gmina przeznacza na upiększanie krajobrazu Gminy?

– Ciągle staramy się, aby nasza gmina wyglądała coraz lepiej. Wspomagają nas w tym rady sołeckie, które dbają o wygląd swoich miejscowości. Nowe kolorowe elewacje budynków, zieleń i kolorowe kwiaty powodują, że jest czym nacieszyć oczy. Dzięki wsparciu w kwocie 2 mln zł z Polskiego Ładu dla miejscowości popegeerowskich przystąpiliśmy do rewitalizacji centrum Lubojenki. Zostanie oczyszczony drugi staw. Pojawi się alejka spacerowa, altany, grille, ławki i nowe urządzenia na plac u zabaw. Staramy się także pokazywać urokliwe zakątki naszej przyrody np. dolinę rzeki Kocinki czy wyjątkowy rezerwat Lemańskie Jodły.

Jakie działania realizowane są z myślą o dzieciach i młodzieży?

– Gmina za pośrednictwem Gminnego Centrum Muzyki i Tańca a szczególnie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oferuje zajęcia muzyczne, naukę gry na instrumentach, zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne, kino dla najmłodszych (Bajkino). Prowadzone jest Studio piosenki i zajęcia z emisji głosu, które przygotowują nasze dzieci i młodzież do występów na scenie, na których odnoszą znaczące sukcesy.

I wreszcie trzeba podkreślić Pana zaangażowanie w upowszechnianie patriotyzmu i kultywowanie tradycji wśród mieszkańców. Czy wychowanie w duchu miłości i szacunku do Ojczyzny, pamięci historycznej to idea, w której Pan wzrastał w domu rodzinnym?

– W moim domu bardzo dużą wagę przywiązywano do tradycji. Moi rodzice, a szczególnie dziadkowie bardzo często spotykali się i śpiewali tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe, ale też pieśni patriotyczne. Bardzo duży wpływ wywarli również  nauczyciele. Moja pierwsza nauczycielka pani Elżbieta Lisowska i Pani Irena Kostrzewa – dyrektor szkoły w Radostkowie i nauczyciel historii oraz nauczyciele Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

Dziękujemy za rozmowę

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *