„Z Maryją przez życie”


Rozmowa z Panem Wojciechem Kulawiakiem – Prezesem Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze, Członkiem Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

 

 

Załóżmy, że nigdy wcześniej nie słyszałem o Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej. W jaki sposób zwięźle wyjaśniłby mi Pan, czym ona jest?

Nie dziwię się, gdyż w czasach dzisiejszych niestety jesteśmy mniej znaną wspólnotą niż kiedyś. A przypomnę, że w latach przedwojennych byliśmy najliczniejszą wspólnotą kościelną w Polsce z liczbą ok. 100 000 członków, a historia czyni nas najstarszą wspólnotą na ziemiach polskich. Powody tego stanu rzeczy postaram się wyjaśnić w dalszej części wywiadu. Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze jest stowarzyszeniem kościelnym do dojrzałej wiary i do dawania o niej świadectwa swoim codziennym życiem. Przewodniczką na tej drodze jest Maryja – Jasnogórska Matka Kościoła i Królowa Polski. Sodalicja Mariańska dziś: to comiesięczne msze święte, to spotkania formacyjne i spotkania ze Słowem Bożym, to poznawanie nauczania Kościoła, to udział w uroczystościach Jasnogórskich, ogólnopolskich i diecezjalnych, to wyjazdy pielgrzymkowe i rekreacyjne, to wspólnota radości i wiary, to wspólne rekolekcje i dni skupienia, to starsi i dorośli sodalisi, ale też i młodzież, to wreszcie zaangażowanie w pracę i pomoc przy sanktuarium. Święta Patronalne SM przy Jasnej Górze to coroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie której składane są przyrzeczenia i ślubowania sodalicyjne, w czasie której ponawiamy nasze zawierzenie Maryi. Drugim świętem patronalnym jest wspomnienie św. Jana Pawła II w dniu 22 października każdego roku.

 

Jaki jest charyzmat Sodalicji i na czy polega jej działalność?

Charyzmat Sodalicyjny to przede wszystkim oparcie całego życia duchowego – wiary, nadziei i miłości na zawierzeniu Maryi, jako Tej, która jest wzorem osobowym, punktem odniesienia, ale też Matką i Przewodniczką, która prowadzi do dojrzałej wiary oraz miłości Boga i człowieka. Sodalicja Mariańska to jedna ze wspólnot w kościele, która szczególnie czci Matkę Bożą. Oczywiście fundamentem życia jest też stały kontakt z Pismem Świętym. Nasza wspólnota idzie za Maryją drogą wiary i Jej się zawierza. Sodalicja Mariańska jest maryjną szkołą życia i działania. Maryjność nie jest celem samym w sobie, ale drogą do świętości. Nasza wspólnota kieruje się hasłem: Per Mariam ad Jesum (Przez Maryję do Jezusa). W języku łacińskim: sodalis oznacza: kolegę, towarzysza, przyjaciela; a słowo sodalitas: koleżeństwo, serdeczną przyjaźń, zażyłość; sodalicius zaś: przyjacielski, braterski. Przymiotnik mariańska mówi, że to stowarzyszenie jest wspólnotą przyjaciół, którzy w sposób szczególny czcząc Maryję, Jej się oddając, czynią z niej Matkę i Przewodniczkę na drogach swojego życia, na drogach wiary, na drodze do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość.

 

Proszę krótko opisać historię Sodalicji.

Postaram się naprawdę krótko. Sodalicja Mariańska działała w wielu krajach Europejskich i nie tylko. Zaszczytny znak Sodalisa Mariańskiego zdobił zarówno piersi papieży, cesarzy i królów, jak i książąt, hetmanów, biskupów, sławnych artystów i wielkich uczonych. Sodalicja Mariańska dała światu ok. 20 papieży, m.in. Aleksandra VII, Benedykta XIV i XVI, Grzegorza XV, Innocentego X i XI, Leona XIII, Piusa IX i XI oraz Jana Pawła II, a także ok. 100 kardynałów.

Historia Sodalicji w Polsce sięga roku 1571, kiedy to idea sodalicyjna dotarła do naszego kraju wraz z Jezuitami, którzy założyli w Braniewie pierwsze na ziemiach polskich swoje Kolegium. Niedawno więc, bo w 2021 roku obchodziliśmy Jubileusz 450-lecia SM na ziemiach polskich.

Najwybitniejszym sodalisem w Polsce był św. Jana Paweł II. Sodalisem był także błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński. Sodalicja wydała światu bardzo wielu świętych, błogosławionych i sług Bożych, wymieńmy choć niektórych: św. Andrzej Bobola, św. Urszula Ledóchowska, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Franciszek, św. Stanisław Kostka czy sługa Boży Franciszek Blachnicki.

Powstanie Sodalicji Jasnogórskiej datuje się na dzień 8 grudnia 2016 r., czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a patronat objął przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz. W kolejnych latach wspólnota stała się tak liczna, że zaczęły powstawać tzw. Koła, np. Sodalicja Panien z Inteligencji, Sodalicja Mariańska Nauczycielek Ludowych i Ochroniarek, SM Pań Rękodzielniczek, SM Nauczycielek, SM Pań Mężatek, SM Służebnic Najświętszej Rodziny, SM Męska, SM Mężczyzn Rękodzielników. Praca apostolska poszczególnych Sodalicji przy Jasnej Górze w okresie przedwojennym ogniskowała się wokół celów, jakie sobie stawiano i wynikała z potrzeb duchowych sodalisów. Często była to też pomoc rzeczowa na rzecz osób ubogich. Organizowano np. dla nich środki materialne i opał, dokarmiano głodne dzieci i zbierano dla nich odzież. Sodaliski otaczały także troskliwą opieką miejscowych chorych, doglądając i pielęgnując ich.

Wobec agresywnych działań władz państwowych w stosunku do organizacji katolickich Episkopat Polski dnia 3 listopada 1949 r. zawiesił wszystkie stowarzyszenia katolickie w Polsce. Mimo rozwiązania Sodalicja działała dalej w ukryciu, organizując spotkania w domach prywatnych jej członków.

Dnia 25 listopada 1983 r. nastąpiła reaktywacja oficjalnej działalności Sodalicji Mariańskich w Polsce i na Jasnej Górze, gdzie ówczesny przeor Jasnej Góry o. Konstancjusz Kunz wyraził na to zgodę.

Obecnie Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze zrzesza członków zwyczajnych, duchowych a także sympatyków. Moderatorem jest o. Marcin Minczyński, paulin.

 

Kiedy przystąpił Pan do Sodalicji i co Pana do tego skłoniło?

Pragnę podkreślić, że duchowość maryjna zawsze była mi bliska, a wraz z nią modlitwa różańcowa. Należałem m.in. do Róży Różańcowej w swojej parafii, a następnie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

To było wiele lat temu na kongresie mariologicznym na Jasnej Górze, kiedy to poznałem jedną z osób z sodalicji, która zachęciła mnie do przyjścia na spotkanie wspólnoty. Przyszedłem i zostałem, mając poczucie znalezienia swojego miejsca w tej wspólnocie. Bo uważam, że swoją duchowość i wiarę można kształtować i pogłębiać tylko poprzez przynależność do wspólnoty religijnej. Ja postawiłem na Sodalicję Mariańską i szczególną miłość do Maryi jako Matki naszego Zbawiciela.

 

Jakie „plany” ma Pan oraz Sodalicja na najbliższą przyszłość?

Dnia 10 września br. nasze najbliższe comiesięczne spotkanie wspólnotowe, następnie w dniu 16 września odbędzie się 42. Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę w Kaplicy Różańcowej w godz. 10–16. Dnia 22 października święto patrona św. Jana Pawła II i msza św. w Kaplicy Jego imienia. W tym roku 25 listopada będziemy obchodzili też Jubileusz 40-lecia oficjalnej reaktywacji naszej działalności na Jasnej Górze, tego dnia mamy mszę św. za zmarłych moderatorów i sodalisów w Krypcie Jasnogórskiej. Natomiast 8 grudnia mamy Święto Patronalne Niepokalanego Poczęcia NMP. Na wszystkie wydarzenia oczywiście zapraszam osoby chcące poznać naszą duchowość.

 

Kogo i jakimi słowami zachęciłby Pan do przystąpienia do Sodalicji?

Sodalis Marianus to znaczy… Przyjaciel Maryi. Chcesz nim być, to wstąp do Sodalicji Mariańskiej, to najkrótsza zachęta. Po odbyciu formacji za Zgodą Zarządu Wspólnoty i ojca Moderatora każdy członek składa uroczyste ślubowanie i otrzymuje zaszczytny tytuł: Sodalis Marianus oraz dyplom i znaczek wspólnoty. Zapraszam wszystkie chętne osoby, które pragną poznać naszą duchowość i charyzmat na nasze comiesięczne otwarte spotkania odbywające się w Domu Pątnika w każdą II niedzielę miesiąca. Program jest następujący: godz. 9.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 10.00 msza św., godz. 11.00 spotkanie. Mamy też własną stronę internetową, swoją stronę na Facebooku i cykliczne audycje w Radiu Jasna Góra. Ale trzeba robić jeszcze więcej, by zachęcić nowych członków, np. spotkania z młodzieżą, rekolekcje w parafiach na temat naszej wspólnoty, jest tu wielkie pole do działania dla nas i wyzwanie też dla mnie jako nowego Prezesa wybranego w 2022 roku.

 

Czy chciałby Pan jeszcze dodać coś od siebie?

Dodam jeszcze, że jako przedstawiciel Jasnogórskiej Sodalicji zostałem wybrany już na kolejną kadencję do Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce z siedzibą w Warszawie. Federacja prowadzi m.in. Zespół Szkół Katolickich w Warszawie oraz Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich. Przyznam że to duże wyróżnienie móc reprezentować naszą Jasnogórską wspólnotę na forum ogólnopolskim, ale też praca i wyzwanie do działania na szerszym polu i dalszego rozwoju duchowego.

 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

 

Rozmawiał: Jan Słupski

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *