W Częstochowie będą jeździć na wodorze


Miejski przewoźnik będzie współpracował ze spółką PAK-PCE Stacje H2 w zakresie ograniczenia emisji CO2 w transporcie zbiorowym w oparciu o wykorzystanie wodoru jako paliwa. W efekcie m.in. ma powstać stacja ładowania.

 

Dzisiaj w tej sprawie w siedzibie MPK podpisano list intencyjny. Został on parafowany przez członkinię zarządu PAK-PCE Stacje H2 Katarzynę Sobierajską, prezesa MPK Mariusza Sikorę i zastępcę prezesa zarządu ds technicznych Roberta Madeja w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka

Efektem współpracy ma być stworzenie optymalnych warunków do uruchomienia w Częstochowie transportu opartego o autobusy z napędem wodorowym wraz infrastrukturą niezbędną do ich tankowania. Uwzględniając obecne plany inwestycyjne, MPK deklaruje, że do roku 2030 rozważy zakup z dofinansowaniem ok. 20 autobusów wykorzystujących ogniwa wodorowe. Obecnie MPK zarządza flotą ok. 132 autobusów spalinowych oraz 40 autobusami z innym napędem (16 z napędem elektrycznym, 9 z napędem CNG i 15 z hybrydowym), a zatem w perspektywie 2030 roku rozważane jest przestawienie ok. 21% floty na pojazdy zeroemisyjne.

Z kolei PAK-PCE STACJE H2 oświadcza, iż w perspektywie 2026 roku zamierza wybudować i uruchomić stację w Częstochowie przy al. Niepodległości. Strony zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów mających na celu wykorzystanie wodoru w transporcie zbiorowym.

Podczas spotkania przypomniano, że polski autobus wodorowy NesoBus w ramach testów przez kilka lipcowych dni woził częstochowian. 12-metrowy pojazd ma zasięg 450 km, a jego ładowanie trwa zaledwie 15 minut. Oprócz tego, że nie emituje spalin i oczyszcza powietrze, jest bardzo efektywny, ponieważ zużywa około 8,5 kg wodoru na 100 km.

– Niedawno testowaliśmy na naszych ulicach autobus wodorowy. Testy wyszły nadspodziewanie dobrze – komentował prezydent. – Zadowoleni byli zarówno kierowcy i przedstawiciele MPK, jak i ci, którzy nam użyczyli ten autobus, bo okazało się, że spalanie na terenie Częstochowy było najmniejsze w porównaniu z innymi miastami. To świadczy o tym, że mamy dobrych kierowców, którzy potrafią korzystać z takich technologii. Wiem też, że zadowoleni byli sami mieszkańcy, bo cicho, nowocześnie i przyjaźnie.


LIST INTENCYJNY
Strony podpisały dokument, w którym wyraziły wolę współpracy w oparciu o strategię unijną Europejski Zielony Ład. Wprowadza ona nowe cele w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej. Również krajowe strategie i zapisy – „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” i wreszcie „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” definiują ambitne cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, udziału OZE w zużyciu energii brutto (w tym w transporcie zbiorowym) oraz w zakresie wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.

Częstochowski przewoźnik realizuje te cele poprzez wymianę środków transportu zbiorowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnych pojazdów, zamierza również z czasem zakupić autobusy wodorowe.

Z kolei Grupa ZE PAK (której częścią jest PAK-PCE STACJE H2) rozpoczęła proces budowy sieci stacji do tankowania wodoru w Polsce.

Podziel się:

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *