PANORAMA GMIN. Inwestycje Gminne: Wzmacnianie Infrastruktury i Rozwoju Lokalnej Społeczności


Gmina Konopiska prężnie wkracza w erę nowoczesnej infrastruktury dzięki serii ambitnych inwestycji. Wspólny wysiłek władz lokalnych i partnerów finansowych spowodował, że wiele projektów zostało zrealizowanych lub jest obecnie w fazie realizacji. Gmina Konopiska od dawna dąży do rozwoju i modernizacji swojej infrastruktury, co przyczynia się do poprawy warunków życia i atrakcyjności tego regionu. Wartościowe inwestycje gminne wpisują się w ten trend i stanowią kluczowy element planu rozwoju. Poniżej przedstawiamy zestawienie głównych inwestycji gminnych, które odmieniają oblicze Gminy Konopiska.

 

Inwestycje Edukacyjne i Opiekuńcze

 

Gmina Konopiska mając na uwadze wszystkich mieszkańców inwestuje w edukację
i opiekę dla różnych grup społecznych. Dąży do zapewnienia kompleksowej opieki i wsparcia dla swoich mieszkańców poprzez ambitne projekty budowlane. Rozbudowa Domu Seniora oraz Budowa Przedszkola 6-cio Oddziałowego to dwie inwestycje, które stanowią istotny krok w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków mieszkańcom w różnym wieku.

 

Wartość robót budowlanych Domu Seniora wynosi 3 889 263,43 złote. Prace obejmują rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego, o powierzchni użytkowej
547,74 m2. Obecnie wykonany jest stan surowy zamknięty budynku wraz z dociepleniem. Trwają także prace związane z instalacjami wewnętrznymi, takimi jak elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne. Montaż sufitów podwieszanych, tynkowanie wewnętrzne, posadzki oraz montaż windy to kolejne etapy prac. To nowa przestrzeń dająca szansę m.in. na integrację, powrót do społeczności, na poprawę motoryki oraz możliwości pogłębiania zainteresowań.

Natomiast wartość budowy Przedszkola 6-cio Oddziałowego z Oddziałem Żłobkowym wynosi 14 580 197,39 złotych. Projekt obejmuje wybudowanie 2-kondygnacyjnego przedszkola o powierzchni użytkowej 1577,32 m2. Obecnie trwają prace związane z zabudową słupów wraz z fundamentami.

Oba projekty finansowane są ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i budżetu Gminy Konopiska.

 

Rozbudowa Oświetlenia Ulicznego

 

Również rozbudowa oświetlenia ulicznego ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia i przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców.

W miejscowościach Rększowice i Hutki, leżących na terenie Gminy Konopiska, zrealizowano projekt budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego. Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych oraz  przez Gminę Konopiska. Całkowita umowna wartość robót budowlanych brutto wynosiła 339 908,54 zł. W zakres prac wchodziła budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Zjazdowej i Przyrodniczej w Rększowicach oraz w Hutkach.

W Aleksandrii na ulicach Mostowej i Granicznej w Aleksandrii Drugiej oraz na ulicy Gościnnej w Aleksandrii Pierwszej również powstaną nowe instalacje oświetleniowe. Wartość robót budowlanych przekracza kwotę 268 000,00 złotych, a prace mają być zakończone do końca sierpnia bieżącego roku. Projekt finansowany jest ze źródła Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i Gminę Konopiska.

Trwają także prace na ulicach Stawowej oraz Szmaragdowej. Inwestycja finansowana jest ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i z budżetu Gminy Konopiska. Wartość całkowita robót budowlanych to
187 093,54 złotych, a termin zakończenia prac ustalono na koniec sierpnia 2023 roku. Obecnie trwają prace, które są w fazie zabudowy słupów oświetleniowych wraz z fundamentami.

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska to projekt, który zainicjowany został 6 lipca 2022 roku, zakończył się na dzień 5 czerwca 2023 roku. Całkowita wartość prac wynosiła 2 015 309,93 złotych. W ramach tego przedsięwzięcia, przeprowadzono wymianę i dobudowę aż 1448 opraw LED, wyposażonych w układ zasilania z programowalnym trybem redukcji o 30% w godzinach od 23:00 do 05:00. To rozwiązanie pozwoli na znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej oraz wpłynie pozytywnie na środowisko. Gmina Konopiska postawiła na własne źródło finansowania, angażując środki z budżetu lokalnego.

 

Budowa Chodników

 

Rozwinięcie infrastruktury dla pieszych to jeden z wielu priorytetów Gminy Konopiska. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek
w etapie II to troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Chodnik o długości około 500 metrów, wraz z odwodnieniem oraz kanałem deszczowym ułatwi pieszym bezpieczne poruszanie się. Prace rozpoczęły się 7 lipca 2023 roku, a zakończenie przewidziane jest na 7 grudnia 2023 roku. Umowna wartość robót budowlanych brutto: 2 297 460,20 zł. Projekt finansowany jest ze źródeł Województwa Śląskiego i Gminy Konopiska.

 

W miejscowości Aleksandria, mieszkańcy już niebawem będą mogli korzystać z nowego chodnika, który zostanie zbudowany w ramach projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 904. Etap IV tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury gminnej, zapewniając bezpieczne i wygodne warunki dla pieszych. Projekt, którego umowna wartość robót budowlanych brutto wynosi 968 640,97 zł, obejmuje budowę chodnika o długości około 374 metrów wraz z odpowiednim systemem odwodnienia. Prace trwają od 27 czerwca 2023 roku, a zakończenie przewidziane jest na 27 listopada 2023 roku. Projekt finansowany jest przez Województwo Śląskie oraz Gminę Konopiska.

 

W Aleksandrii Drugiej trwają prace nad przebudową ulicy Słonecznej, która przekształci się w nowoczesną arterię z kostki brukowej. Projekt ten, realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i finansowany przez Gminę Konopiska. Umowna wartość robót budowlanych brutto wynosi 489 286,64 zł, a planowany termin zakończenia realizacji to 18 września 2023 roku. Dotychczasowe etapy prac zostały z powodzeniem zakończone – ułożono krawężniki, wykonano podbudowę oraz stworzono zjazdy na posesje mieszkańców. Teren zielony został zagospodarowany, co w rezultacie przyczynia się do estetycznego wyglądu ulicy. Aktualnie, prace są na etapie układania nawierzchni z kostki brukowej typu EKO.

 

Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych i z budżetu Gminy Konopiska zakończono przebudowę ulicy Szmaragdowej w Konopiskach. Realizacja projektu, którego umowna wartość robót budowlanych brutto wyniosła 3 305 163,86 złotych, rozpoczęła się 28 lutego 2022 roku. Prace obejmowały stworzenie nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika, kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej na długości około 0,9 km. Termin realizacji został zachowany, a zadanie zostało oficjalnie odebrane 28 czerwca 2023 roku.

 

 Strefa Sportu

Nie zapominając o sportowym duchu społeczności, Gmina Konopiska skupiła się na modernizacji boiska oraz instalacji oświetlenia przy Stadionie LA.  Projekt ten, wspierany finansowo przez Program Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Gminę Konopiska, przyczynił się do poprawy warunków treningowych dla lokalnych sportowców, ale także umożliwi w przyszłości organizację imprez sportowych na wysokim poziomie.

Umowna wartość robót budowlanych brutto wyniosła 3 045 102,67 złotych, a prace rozpoczęły się 13 października 2022 roku. Realizacja obejmowała budowę nowego oświetlenia stadionu lekkoatletycznego, retoping nawierzchni tartanowej na bieżni, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku wielofunkcyjnym wraz z uzupełnieniem podbudowy oraz wymianę piłkochwytów. Zgodnie z umową, zadanie zostało oficjalnie odebrane 6 czerwca 2023 roku.

 

Nowe Przestrzenie Społeczne

 

Gmina Konopiska nie tylko modernizuje infrastrukturę komunikacyjną, ale także tworzy nowe przestrzenie, które sprzyjają integracji i aktywności społecznej. Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach to projekt, który buduje wspólnotę. Dom Sołecki, wykorzystujący technologię prefabrykatów drewnianych, stanie się miejscem spotkań i inicjatyw lokalnych. Termin zakończenia to 14 grudnia 2023. Projekt o łącznej wartości 546 051,96 złotych obejmuje konstrukcję 100-metrowego budynku. Projekt finansowany jest przez Gminę Konopiska.

Urząd Gminy – Termomodernizacja

Zakończyła się termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej, stanowiącego istotny element infrastruktury publicznej w tym regionie. Realizacja tego ważnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wkładowi ze strony Gminy Konopiska.

Projekt, który obejmował docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, a także modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę pieców gazowych i grzejników, zakończył się zgodnie z harmonogramem. W ramach prac modernizacyjnych zainstalowano także panele fotowoltaiczne, co wpisuje się w dążenia do zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Umowna wartość robót budowlanych brutto wynosiła 2 766 060,16 złotych. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 7 czerwca 2022 roku, a zakończyło się zgodnie z planem 31 maja 2023 roku, kiedy to zadanie zostało oficjalnie odebrane.

Termomodernizacja budynku przy ul. Lipowej to nie tylko poprawa efektywności energetycznej obiektu, co wpłynie na oszczędności finansowe w przyszłości, ale także podniesienie komfortu użytkowników budynku. Odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, stanowią krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego funkcjonowania.

Inwestycje gminne są kluczowym elementem w budowaniu przyszłości lokalnych społeczności. Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa, wsparcie dla edukacji i kultury oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gminy dla inwestorów i nowych mieszkańców. Współpraca z lokalną społecznością stanowi fundament udanych projektów inwestycyjnych, które napędzają rozwój na wielu płaszczyznach.

 

 

 

Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *