W Przyrowie mają już oczyszczalnię ścieków


 – Na tę oczyszczalnię czekaliśmy 30 lat. To inwestycja o znaczeniu ekologicznym, ale także będąca zaczynem do dalszych naszych planów. Przede wszystkim chcielibyśmy wykorzystać wodę z oczyszczalni,  która obecnie spływa do rzeki, do nawadniania okolicznych pól, zatem czekają nas kolejne wyzwania – mówił podczas otwarcia wójt Gminy Przyrów Robert Nowak. Jednocześnie na ręce Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła RP Szymona Giżyńskiego, przekazał szczególne podziękowania dla polskiego rządu, który wsparł budowę oczyszczalni w 85 procentach. Podziękował Wiceministrowi Giżyńskiemu za pomoc i otwartość na potrzeby mieszkańców Gminy Przyrów.

 

Warto przypomnieć że, na budowę oczyszczalni  Gmina Przyrów pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 10.753.561 zł, a całkowity koszt realizacji zadnia inwestycji to 14 003 890,55 złotych. 

– Oczekiwana od wielu lat inwestycja ma swój finał dzięki programowi Polski Ład. Cieszę się, że współpraca z Gminą Przyrów i Panem Wójtem układa się dobrze, bo chodzi o to, aby wspólnymi siłami poprawiać jakość życia Polaków. Wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków jest wyrazem dbania o najwyższe standardy ekologiczne, o dobrostan mieszkańców. Jest to sygnał, że gmina się rozwija, że ma potencjał również dla inwestycji, a oczyszczalnia ścieków jest bardzo ważna pod względem ekonomicznym i niezbędna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Tempo prac było wzorcowe – Urząd dobrze wykonał swoje zadanie – powiedział Wiceminister Szymon Giżyński.

Obecni na uroczystości Senator Ryszard Majer i Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz podkreślili, że oczyszczalnia ścieków to jedna z najważniejszych inwestycji strategicznych w Gminie Przyrów, która będzie służyła mieszkańcom przez kolejne lata.

 

 

Podziel się:

2 komentarzy

  • 85 procent dofinansowania to na prawdę dużo. Rząd bardzo odciąża samorządy. Tylko Częstochowa tonie w chwastach i śmieciach. A inicjatywy budowlane są z Polskiego Ładu lub innych rządowych pieniędzy a co z finansami miasta? Gdzie odpływają te pieniądze?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *