Wywiad z prezesem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie Beatą Pusz


17 czerwca br. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130, odbył się XI Zjazd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, podczas którego delegaci wybierali swoich przedstawicieli do Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kolejne 5 lat. Po wyborach rozmawialiśmy z ponownie wybraną przez członków Zarządu LOP w Częstochowie prezes Beatą Pusz.

 

 

Gratuluję zwycięstwa w wyborach. Dlaczego zdecydowała się Pani na wystartowanie w wyborach?

– Do kandydowania na prezesa Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie na drugą kadencję zdecydowałam się przede wszystkim ze względu na chęć kontynuowania społecznej pracy na rzecz środowiska przyrodniczego, wspólnie z innymi osobami.

Co Pani zamierza wprowadzić, poprawić w funkcjonowaniu częstochowskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody?

– Działalnością Okręgu LOP kieruje na swoim terenie Zarząd, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych i własnym programem pracy. Uchwalony przez delegatów na ostatnim Zjeździe w czerwcu br. „Program działania Okręgu Ligi ochrony Przyrody w Częstochowie w latach 2023–2028” zakłada kontynuację dotychczasowych aktywności. Są to m.in.: organizacja konkursów wiedzy i artystycznych, np. „Mój Las”, „Działania Kół LOP”, Dendrologiczny im. prof. Janusza Hereźniaka „Znam drzewa i krzewy”, „Nasza Jura”, Konkurs Ornitologiczny, „Motywy przyrodnicze w ubiorze” czy przeprowadzanego wspólnie z „Gazetą Częstochowską” „Konkursu na szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym”; zajęcia terenowe, wycieczki, rajdy dla młodzieży; prelekcje, wykłady, prezentacje, warsztaty studyjne dla młodzieży; spotkania dla opiekunów Kół LOP, służące wymianie doświadczeń i zdobywaniu nowych kompetencji poprzez uczestnictwo w wykładach i warsztatach; udział w akcjach i obchody dni związanych z przyrodą; organizowanie zbiórek surowców wtórnych oraz rzeczy używanych, które można komuś przekazać. Bardzo ważne miejsce w naszej działalności mają prace wykonywane na rzecz środowiska: np.: porządkowanie i pielęgnowanie terenów przyszkolnych (również arboretum) oraz wiejskich i miejskich terenów zieleni; zakładanie przyszkolnych ogródków meteorologicznego; zawieszanie karmników dla ptaków i karmienie ptaków zimą; zawieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów; zbieranie i wykładanie karmy dla zwierząt; założenie łąk kwietnych; sadzenie drzew i krzewów; założenie platform pod budowę gniazd bocianich. Podejmujemy też działania o charakterze interwencyjnym, występujemy z wnioskami i opiniami np. w sprawie utworzenia nowych obiektów ochrony przyrody oraz bierzemy udział w pracach lokalnych zespołów działających na rzecz środowiska naturalnego. Mamy w planach zorganizowanie kampanii tematycznej dotyczącej jednego z problemów środowiskowych.

Jak Pani ocenia ostatnią kadencję Zarządu?

– Był to czas, w którym może nie doszło do spektakularnych sukcesów, ale pracowaliśmy systematycznie i odnieśliśmy swoje małe zwycięstwa. Wymienię, dla przykładu. Większość konkursów odbywała się regularnie, z małą przerwą, w jednym tylko roku 2020. Aż ośmiu uczniów stawało na podium w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las” w Warszawie. Zrealizowaliśmy trzy zadania publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Częstochowy: „Edukacja ekologiczna dla przedszkolaków w Leśnictwie Dziadówki”, „Owady zapylające w mieście” i „Warsztaty przyrodniczo-kulturowe w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu”. Organizowaliśmy nieprzerwanie, bo również online, prelekcje dla młodzieży i opiekunów. Odbyły się spotkania organizowane dla opiekunów Kół LOP dotyczące bardzo różnorodnej tematyki, np.: „Rezerwat Parkowe w Złotym Potoku”, „Nowoczesne technologie w ekologii. Czy technologia może zmienić recykling”?, „Ekosystemy torfowiskowe w edukacji przyrodniczej”, „Różnorodność biologiczna w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”, „Szczepienie drzew owocowych”. Braliśmy udział w przedsięwzięciach inicjowanych przez Zarząd Główny LOP, m.in. w cyklach webinariów „Współpraca LOP z Lasami Państwowymi” i „Lecznicze właściwości grzybów i roślin”, w projekcie „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”, w konkursach „Współpraca LOP z Lasami Państwowymi – (4 prace nagrodzone) i „Oszczędzanie energii – to jest konieczne” (3 uczniów z Okręgu nagrodzonych). Dzięki ciężkiej pracy Pana Edwarda Sokołowskiego udało się wydać dwie publikacje książkowe Jego autorstwa: „Rzeka Warta od źródeł do ujścia w fotografiach i liczbach”, oraz „Jura Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńska. Kamień wapienny, jego pochodzenie, budowa i zastosowanie”.

 

Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje Okręg LOP?

– Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie współpracuje m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwami: Kłobuck, Złoty Potok, Herby, Lubliniec, Gidle i Koszęcin, z działem Przyrody Muzeum Częstochowskiego, z Częstochowskim Związkiem Pszczelarskim, Oddziałem Częstochowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowskim Towarzystwem Naukowym, Wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin. W realizacji poszczególnych działań nawiązujemy współpracę z wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie organizacjami czy z osobami prywatnymi.

Jak wygląda współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”?

– Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Nadleśnictwa wspierają LOP w organizacji konkursów, szczególnie Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”, ale też np. dendrologicznego i ornitologicznego, a nawet recytatorskiego. Nasi członkowie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach edukacji leśnej w salach edukacyjnych i izbach przyrodniczo-leśnych. Wielkim powodzeniem cieszą się wędrówki ścieżkami edukacyjno-leśnymi oraz rekreacja w terenowych wiatach wyposażonych w ławki, stoły i miejsce na ognisko. Wspomnę, że z ww. obiektów korzysta nie tylko młodzież, ale również opiekunowie Kół LOP i Zarząd Okręgu LOP.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przynależeć do Ligi Ochrony Przyrody?

– O tym szczegółowo mówi Statut LOP. Członkiem LOP może być każda osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać Statut LOP i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz opłaci składkę.

Jak duży jest częstochowski okręg LOP?

– 31 grudnia 2022 r. liczba członków w naszym Okręgu wynosiła 1174 osoby działające w 47 Kołach. Okręg obejmuje obecnie trzy Oddziały: w Częstochowie, w Kłobucku i w Myszkowie.

Dlaczego warto działać w Lidze Ochrony Przyrody?

– W działania Ligi Ochrony Przyrody warto się zaangażować, ponieważ pozwala to na ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania. Kolejnym argumentem jest podejmowanie praktycznych działań, które sprawiają, że możemy mądrze zarządzać planetą, nie szkodzić innym istotom, dbać o bioróżnorodność, o równowagę w przyrodzie. I, co najważniejsze, dbanie o środowisko naturalne to troska o człowieka, o nasz dobrostan.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję.

 

Dawid Gątkowski/ RED

 

 • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
 • \

 

Podziel się:

12 komentarzy

 • January pisze:

  Gratuluję Pani Beato. Życzę dalszych realizacji na kolejną kadencję. Trzymam kciuki za pomysły i ich realizację.

  Odpowiedz
 • Magdalena pisze:

  Fajne inicjatywy jak organizacja konkursów wiedzy, konkursy artystyczne, np. „Mój Las”, „Działania Kół LOP”, to przyciąga ludzi, szczególnie dzieci i młodzież. Popieram i będę informować o tych konkursach.

  Odpowiedz
 • oooo jest Liga Ochrony w Kłobucku, moja miejscowość chętnie przystąpie i opłacę składki, lubię dbać o przyrodę.

  Odpowiedz
  • ja mieszkam w sąsiedniej miejscowości, ale bardzo mnie to interesuje więc będę starała się czynnie uczestniczyć i pomagać

   Odpowiedz
  • Jolanta pisze:

   Mam dwoje dzieci a ich pomysłowosc mnie każdego dnia zaskakuje, więc tym bardziej cieszę się z tą fajnych pomysłów i konkursów, moja córka zawsze jest chętna brać udział.

   Odpowiedz
 • Jerzy z Łodzi pisze:

  Przyroda jest najistotniejszą, czasami człowiek nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest dbanie o tereny zielone np. lasy, w których żyją zwierzęta. Całym sercem popieram wszelkie działania mające na celu wspieranie i odbudowę naszej kochanej Ziemi.

  Odpowiedz
 • Julia i Zosia pisze:

  Przyroda i budzenie jej umiłowania, jej poszanowanie to dla każdego z nas cechy które powinny być na każdym kroku. Każdy człowiek wie, a raczej powinien wiedzieć że o matkę Naturę trzeba dbać aby była piękna i służyła dalszym pokoleniom.

  Odpowiedz
 • Ciekawe pomysły zawsze przyciągają kreatywnych ludzi, może i ja się zapisze, fajnie jest działac w zgranym zespole.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *