Ulica Błonie w Starym Koniecpolu uzyska nowy blask


Na początku lipca podpisano umowę z firmą, która realizuje roboty drogowe na ulicy Błonie w Starym Koniecpolu.

 

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi gminnej w Starym Koniecpolu o łącznej długości około 180 mb, w tym ziemne roboty rozbiórkowe związane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, rozebraniem podbudowy z kruszywa, wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni. Po robotach rozbiórkowych realizowane będą prace związane z wykonaniem podbudowy, a następnie nawierzchni z betonu asfaltowego.

 

 

 

Autor Liliana Bielas-Kostyra

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *