27 lipca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Lublińcu podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania w ramach projektu pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec i Pawonków”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (zwane dalej FE SL 2021-27) przez Gminę Lubliniec jako lidera oraz Gminę Pawonków będącej partnerem.Po zakończeniu sesji porozumienie międzygminne w powyższej sprawie zostało podpisane przez burmistrza Lublińca Edwarda Maniurę oraz wójta Gminy Pawonków Joannę Wons-Kletę.


Przypomnijmy, Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłosił konkurs nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach Osi priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe, który obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym dla potrzeb gospodarstwa domowego.


Budżet naboru wynosi 169 697 125,00 PLN, a termin naboru upływa 31 lipca 2023 roku. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.


W ramach niniejszego naboru Gmina Lubliniec zamierza przystąpić do złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego pn.: „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec i Pawonków”.


Liderem projektu będzie Gmina Lubliniec, natomiast Gmina Pawonków została partnerem projektu, który ze względu na większy obszar oddziaływania i efekt ekologiczny, będzie miał większe szanse na pozyskanie dofinansowania.


Teraz kolejnym krokiem będzie opracowanie i podpisanie umowy partnerskiej, stanowiącej załącznik na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Orientacyjny termin zakończenia postępowania weryfikacji wniosku aplikacyjnego to IV kwartał 2023 r., zatem w przypadku pozytywnej oceny wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja budowy instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i napowietrznych pomp ciepła rozpocznie się w 2024 roku.

Źródło i foto: lubliniec.eu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *